【Cập nhật】Viettel tin tức về đứt cáp quang biển 2021 | Avolution.com.vn

(Cập nhật lần cuối 03/06/2022) Đường quang quốc tế hoạt động bình thường. Phát hiện lỗi mới trong quá trình sửa chữa, thời gian sửa chữa tuyến cáp quang biển AAG đã được kéo dài thêm 10 ngày. Theo thông báo từ đơn vị điều khiển và vận hành các tuyến quang AAG, AAE-1, APG.... » read more