Dưới đây là tổng hợp các biển báo cấm:

1. Biển số P.101 “Đường cấm”: Đối với báo hiệu đường bộ, cấm các phương tiện lưu thông theo cả hai chiều, trừ các phương tiện được quyền ưu tiên theo quy định.

2. Biển số P.102 “Cấm đi ngược chiều”: Đối với báo hiệu đường bộ, cấm các phương tiện (cơ giới và đèn) đi vào theo chiều chuyển động của biển báo, trừ các phương tiện được quyền ưu tiên theo quy định. Người đi bộ có thể di chuyển trên vỉa hè hoặc lề đường.

3. Bảng số P.103a “Không có xe”: Tất cả các loại xe cơ giới, kể cả xe mô tô 3 bánh có thùng, trừ xe 2 bánh, xe gắn máy và các loại xe được quyền ưu tiên theo quy định đều bị cấm vạch kẻ đường.

4. Biển P.103b và P.103c “Cấm ô tô rẽ qua phải” và “Cấm ô tô rẽ trái”: Vạch kẻ đường, cấm các loại xe cơ giới kể cả xe mô tô 3 bánh rẽ phải, rẽ trái, trừ xe 2 bánh, xe gắn máy và các loại xe được quyền ưu tiên theo quy định.

5. Biển số P.104 “Cấm xe máy”: Để cảnh báo đường cấm xe máy lưu thông, trừ xe máy theo quy định được quyền ưu tiên.

6. Bảng số P.105 “Cấm ô tô, mô tô”: Cấm các phương tiện cơ giới, xe gắn máy vạch kẻ đường, trừ xe mô tô và các loại xe được quyền đi theo quy định.

7. Biển số P.106 (a, b) “Cấm xe tải”:

 • Biển số P.106a: Dùng để vạch đường cấm xe chở hàng, trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định.

 • Biển số P106b: Cấm xe tải trên 2,5 tấn, nghĩa là đường cấm tất cả xe tải trên 2,5 tấn, trừ xe vô địch.

Biển số P.106 (a, b)

8. Biển số P.107 “Cấm xe chở người và chở hàng”: ĐỎCảnh báo trên đường không được phép các xe chở người, xe chở hàng, kể cả máy kéo, xe máy chuyên dùng đi qua, trừ các loại xe được quyền ưu tiên theo quy định.

9. Biển số P.108 “Cấm xe đầu kéo kéo”: Tuyên bố cấm lưu thông các loại xe cơ giới kéo rơ moóc, kể cả xe mô tô, máy kéo, xe chở người kéo rơ moóc, trừ ô tô có sơ mi rơ moóc và xe có đầu kéo (được kéo).

10. Biển số P.109 “Cấm máy kéo”: Máy kéo, kể cả máy kéo bánh lốp và máy kéo bánh xích không được phép báo hiệu đường bộ.

11. Biển số P.110a “Cấm xe đạp” và biển số P.110b “Cấm xe đạp”:

 • Biển số P.110a: Để chỉ đường mà xe đạp không được đi qua. Biển báo không có giá trị cấm đối với người đi xe đạp.

 • Biển số P.110b: Để chỉ đường xe đạp không được đi qua. Biển báo này không cấm người điều khiển loại phương tiện này.

READ  Những mẫu xe SUV 7 chỗ hạng trung nên mua | Avolution.com.vn

12. Biển số P.111a “Cấm xe mô tô”, biển số P.111 (b, c) “Cấm xe ba bánh có động cơ” và biển số P.111d “Cấm xe ba bánh không có động cơ” “

 • Biển số P.111a: Để đánh dấu đường cấm xe mô tô, xe gắn máy đi qua. Biển báo không áp dụng cho xe đạp.

 • Biển số P111b, c: Cảnh báo trên đường cấm các loại xe cơ giới ba bánh như xe kéo, xe mô tô, xe gắn máy …

 • Biển số P.111d: Dùng để cảnh báo đường cấm các loại xe ba bánh không có động cơ như xe đạp máy, xe đạp máy….

13. Biển số P.112 “Cấm người đi bộ”: Vạch vạch đường cấm người đi bộ qua đường.

14. Biển số P.113 “Cấm xe kéo, đẩy”: Vạch vạch đường cấm xe thô sơ, đường di chuyển do người kéo, đẩy. Biển báo không có giá trị cấm xe nôi, xe chuyên dùng cho người khuyết tật.

15. Biển số P.114 “Cấm xe ngựa”: Cảnh báo đoạn đường cấm súc vật chở hàng hóa, chở khách đi qua dù đang kéo hay cõng trên lưng.

16. Biển số P.115 “Hạn chế tải trọng toàn bộ xe”: Cảnh báo trên đường, cấm các phương tiện giao thông (cơ giới và cơ bản), kể cả các phương tiện được quyền ưu tiên theo quy định mà tổng khối lượng phương tiện (khối lượng hàng hóa cộng với trọng tải) vượt quá giá trị quy định nêu trên.

17. Biển số P.116 “Tải trọng hạn chế trên trục”: Cảnh báo đoạn đường mà các phương tiện giao thông (cơ giới và thô sơ), kể cả các phương tiện được quyền đi theo quy định, có tổng tải trọng của xe (cả xe và hàng) được phân bố trên một trục bất kỳ của xe (tải trọng trục). xe) vượt quá giá trị ghi trên biển đi qua.

18. Biển số P.117 “Giới hạn chiều cao”: Để cảnh báo giới hạn chiều cao của xe, cụ thể là các phương tiện (cơ giới và cơ bản) có chiều cao vượt quá giá trị ghi trên biển số, kể cả các xe được ưu tiên theo quy định (chiều cao từ mặt đường, mặt cầu đến điểm cao nhất của xe hoặc hàng) không được phép..

Biển số P.117

19. Biển số P.118 “Giới hạn chiều rộng xe”: Để cảnh báo giới hạn chiều rộng xe, thực tế cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả xe được quyền ưu tiên theo quy định có chiều rộng (kể cả xe và hàng) vượt quá giá trị ghi trong bảng. đi qua. Số ghi trên biển báo là khoảng cách nằm ngang tại điều kiện chướng ngại vật nhỏ nhất trên đường trừ đi 0,4 m.

20. Biển số P.119 “Chiều dài xe hạn chế”: Cấm các phương tiện giao thông (cơ giới và cơ bản) để đánh dấu đường, kể cả những phương tiện mà theo quy định là có quyền đi đường và có chiều dài dọc theo toàn bộ chiều dài, bao gồm cả xe và hàng hóa, lớn hơn giá trị ghi trên biển báo vượt.

READ  Bảng giá xe tải Daehan Teraco mới nhất 06/2022 | Avolution.com.vn

21. Số đăng ký P.120 “Chiều dài giới hạn của ô tô, máy kéo, sơ mi rơ moóc”: Cảnh báo đường cấm các loại xe cơ giới có móc câu, kể cả sơ mi rơ moóc và các loại xe được ưu tiên kéo theo rơ moóc theo quy định của pháp luật tiểu bang, đủ chiều dài kể cả xe, rơ moóc và hàng hóa. cao hơn giá trị ghi tại biển thoáng.

22. Biển số P.121 “Khoảng cách tối thiểu giữa hai xe”: Cảnh báo xe ô tô ở khoảng cách tối thiểu. Con số trên tấm biển cho biết khoảng cách tối thiểu tính bằng mét. Biển báo có hiệu lực cấm các loại xe ô tô lưu thông, kể cả các loại xe được quyền đi theo quy định từ khoảng cách nhỏ hơn giá trị ghi trên biển báo.

23. Bảng P.123a “Cấm rẽ trái” và Bảng P.123b “Cấm rẽ phải”: Cảnh báo rẽ trái hoặc phải (theo hướng mũi tên) tại các ngã tư, cấm các loại xe (cơ giới và cơ bản) rẽ trái hoặc phải, trừ các xe có chức vô địch. theo quy định (biển không có giá trị cấm quay đầu xe).

24. Biển số P.124 (a, b) “Cấm quay đầu”, biển số P.124c “Cấm rẽ trái và quay đầu”, biển số P.124d “Cấm rẽ phải và quay đầu”, tấm không. P.124e “Cấm ô tô rẽ trái, quay đầu xe” và biển số P.124f “Cấm ô tô rẽ phải, quay đầu xe”

6 loại biển báo cấm

 • Biển số P.124a, b: Cảnh báo cấm quay đầu xe (hình chữ u). Hướng của mũi tên là hướng không bị cấm quay đầu xe

 • Biển số P.124c: Cảnh báo các phương tiện cấm rẽ trái, quay đầu

 • Biển số P.124d: Cảnh báo xe rẽ phải và cấm rẽ

 • Biển số P.124e: Cảnh báo ô tô không được rẽ trái đồng thời cấm rẽ

 • Biển số P.124f: Cảnh báo ô tô không được rẽ phải đồng thời cấm rẽ

25. Biển số P.125 “Cấm vượt”: Tuyên bố cấm các phương tiện cơ giới đi qua. Biển báo có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới vượt nhau (kể cả các loại xe được quyền đi theo quy định), nhưng được phép vượt xe mô tô, xe gắn máy.

26. Bảng số P.126 “Cấm ô tô tải qua lại”: Thông báo lệnh cấm xe tải và các phương tiện cơ giới khác qua lại. Biển báo cấm các phương tiện chở hàng hóa có sức chở (theo Giấy chứng nhận kiểm định kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) vượt quá 3.500 kg, kể cả các phương tiện được quyền đi theo quy định của các phương tiện cơ giới khác. Xe mô tô hai bánh, xe gắn máy được phép qua lại.

READ  Đặc điểm và ý nghĩa hệ thống các loại biển báo giao thông đường bộ | Avolution.com.vn

27. Biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép”: Cho biết đó là đường cấm các loại xe cơ giới đi lại có tốc độ tối đa cho phép không vượt quá tốc độ ghi trên biển báo giao thông, trừ các phương tiện được quyền ưu tiên theo quy định của pháp luật.

28. Biển số P.128 “Cấm sử dụng còi”: Thông báo về việc cấm sử dụng còi báo động cho các phương tiện cơ giới

29. Biển số P.129 “Kiểm tra”: thiết lập một trạm kiểm tra; phương tiện giao thông phải dừng để thực hiện thủ tục kiểm tra, kiểm soát theo quy định

30. Bảng số P.130 “Cấm dừng, đỗ xe”: Cấm dừng và đỗ xe. Khi có biển báo hợp lệ, cấm các phương tiện cơ giới dừng, đỗ dọc theo mép đường có biển báo, trừ các phương tiện được quyền ưu tiên theo quy định.

31. Bảng số. P.131a “Cấm đỗ xe”, Bảng số. 131b “Cấm đỗ xe”, Bảng số. 131c “Cấm đậu xe”

 • Số đăng ký P.131a: cấm đỗ xe trừ các loại xe được quyền ưu tiên theo quy định

 • Biển số P.131b: cấm xe cơ giới vào ngày lẻ

 • Số đăng ký P.131c: cấm xe cơ giới vào ngày chẵn

32. Bảng số P.132 “Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp”: cảnh báo các phương tiện (cơ giới và cơ bản) kể cả các phương tiện được quyền nhường đường theo quy định nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều trên đường hẹp, cầu hẹp

33. Bảng số P.133 “Cấm vượt”: đường cấm đi lại

34. Biển số P.134 “Hết tốc độ tối đa cho phép”: giới hạn tốc độ tối đa ở cuối đường

35. Biển số P.135 “Nơi hết mọi điều cấm”: Cuối đường, nhiều biển cấm đồng thời hết hiệu lực.

không có biển báo giao thông trên đường 36. Biển số P.136 “Cấm đi thẳng”: Cấm tất cả các phương tiện đi thẳng trên đường

37. Số đăng ký P.137 “Cấm rẽ trái, rẽ phải”: cấm tất cả người lái xe rẽ trái hoặc phải trên những con đường phía trước

38. Biển số P.138 “Cấm đi thẳng và rẽ trái”: cho biết đường qua ngã tư cấm tất cả các phương tiện đi thẳng và rẽ trái

39. Biển số P.139 “Cấm đi thẳng và rẽ phải”: cho biết đường qua ngã tư cấm tất cả các phương tiện đi thẳng và rẽ phải

40. Biển số 140 “Cấm xe công nông”: cảnh báo đường cấm công nhân và nông dân

*Con mắt Carmudi:

Carmudi là trang thông tin điện tử và sàn giao dịch ô tô đáng tin cậy hàng đầu tại Việt Nam!

Last modified: 28/07/2022

Author

Comments

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud