hiện đang được rao bán trên bonbanh.com các đời xe từ 2009 đến 2021 cùng vô số danh mục xe trên cả nước. Giá xe ô tô Mitsubishi Triton cũ theo các năm như sau.

Phiên bản Giá thấp nhất điểm trung bình Giá cao nhất Mitsubishi Triton 2021 Mitsubishi Triton 4×4 AT Mivec Động cơ diesel Premium – 2021 795.000.000 vnđ 832.000.000 vnđ 868.000.000 won Mitsubishi Triton Athlete 4×2 AT Mivec động cơ diesel – 2021. 785.000.000 vnđ 785.000.000 vnđ 785.000.000 vnđ Mitsubishi Triton 4×2 AT Mivec Động cơ diesel Premium – 2021 725.000.000 vnđ 725.000.000 vnđ 725.000.000 vnđ Động cơ diesel Mitsubishi Triton 4×2 AT Mivec – 2021 620.000.000 won 638.000.000 won 648.000.000 won Mitsubishi Triton 2020 Mitsubishi Triton 4×4 AT Mivec Động cơ diesel Premium – 2020 755.000.000 vnđ 777.000.000 VND 799.000.000 vnđ Mitsubishi Triton 4×2 AT Mivec Động cơ diesel Premium – 2020 699.000.000 VND 718.000.000 won 729.000.000 vnđ Mitsubishi Triton 4×4 MT Mivec động cơ diesel – 2020 675.000.000 vnđ 675.000.000 vnđ 675.000.000 vnđ Mitsubishi Triton 4×2 AT động cơ diesel Mivec – 2020 614.000.000 won 625.000.000 vnđ 639.000.000 vnđ Mitsubishi Triton 4×2 MT động cơ diesel – 2020 485.000.000 vnđ 485.000.000 vnđ 485.000.000 vnđ Mitsubishi Triton 2019 Mitsubishi Triton 4×4 AT động cơ diesel Mivec – 2019 760.000.000 vnđ 769.000.000 vnđ 788.000.000 won Mitsubishi Triton 4×4 AT Mivec Động cơ diesel Premium – 2019 750.000.000 vnđ 775.000.000 vnđ 788.000.000 won Mitsubishi Triton 4×4 MT Mivec động cơ diesel – 2019 750.000.000 vnđ 750.000.000 vnđ 750.000.000 vnđ Mitsubishi Triton 4×2 AT Mivec Động cơ diesel Premium – 2019 625.000.000 vnđ 663.000.000 vnđ 699.000.000 VND Động cơ diesel Mitsubishi Triton 4×2 AT Mivec Base – 2019 575.000.000 vnđ 575.000.000 vnđ 575.000.000 vnđ Mitsubishi Triton 4×2 AT động cơ diesel Mivec – 2019 530.000.000 won 582.000.000 won 665.000.000 vnđ Mitsubishi Triton 4×4 MT động cơ diesel – 2019 530.000.000 won 530.000.000 won 530.000.000 won Mitsubishi Triton 4×2 MT động cơ diesel – 2019 520.000.000 won 520.000.000 won 520.000.000 won Mitsubishi Triton 4×2 AT động cơ diesel – 2019 512.000.000 VND 555.000.000 vnđ 605.000.000 vnđ Mitsubishi Triton 4×2 MT động cơ diesel – 2019 480.000.000 vnđ 500.000.000 đ 528.000.000 won Mitsubishi Triton 2018 Mitsubishi Triton 4×4 AT Mivec động cơ diesel (FaceLift) – 2018. 709.000.000 vnđ 709.000.000 vnđ 709.000.000 vnđ Mitsubishi Triton 4×2 AT Mivec động cơ diesel (FaceLift) – 2018. 639.000.000 vnđ 639.000.000 vnđ 639.000.000 vnđ Mitsubishi Triton 4×4 AT động cơ diesel Mivec – 2018 625.000.000 vnđ 626.000.000 won 628.000.000 won Mitsubishi Triton Athlete 4×2 AT Mivec động cơ diesel – 2018. 600.000.000 vnđ 600.000.000 vnđ 600.000.000 vnđ Mitsubishi Triton 4×2 AT động cơ diesel Mivec – 2018 548.000.000 won 566.000.000 won 585.000.000 vnđ Mitsubishi Triton 4×4 MT động cơ diesel – 2018 520.000.000 won 520.000.000 vnđ 520.000.000 won Mitsubishi Triton 4×2 AT động cơ diesel – 2018 505.000.000 vnđ 515.000.000 vnđ 530.000.000 won Mitsubishi Triton 4×2 MT động cơ diesel – 2018 469.000.000 vnđ 472.000.000 vnđ 475.000.000 vnđ Mitsubishi Triton 2017 Mitsubishi Triton 4×4 AT động cơ diesel Mivec – 2017 589.000.000 vnđ 589.000.000 vnđ 589.000.000 vnđ Mitsubishi Triton 4×2 AT động cơ diesel Mivec – 2017 520.000.000 vnđ 520.000.000 won 520.000.000 won Mitsubishi Triton 4×2 AT động cơ diesel – 2017 460.000.000 vnđ 484.000.000 won 510.000.000 vnđ Mitsubishi Triton Athlete 4×2 AT Mivec động cơ diesel – 2017. 460.000.000 vnđ 460.000.000 vnđ 460.000.000 vnđ Mitsubishi Triton 4×4 MT động cơ diesel – 2017 450.000.000 vnđ 450.000.000 vnđ 450.000.000 vnđ Mitsubishi Triton 4×2 MT động cơ diesel – 2017 435.000.000 vnđ 435.000.000 vnđ 435.000.000 vnđ Mitsubishi Triton 2016 Mitsubishi Triton 4×4 AT động cơ diesel – 2016 550.000.000 vnđ 550.000.000 vnđ 550.000.000 vnđ Mitsubishi Triton 4×4 AT động cơ diesel Mivec – 2016 545.000.000 vnđ 545.000.000 vnđ 545.000.000 vnđ Động cơ Diesel Mitsubishi Triton 4×4 MT – 2016 475.000.000 vnđ 475.000.000 vnđ 475.000.000 vnđ Mitsubishi Triton 4×2 AT động cơ diesel Mivec – 2016 470.000.000 vnđ 478.000.000 won 485.000.000 vnđ Mitsubishi Triton 4×2 AT động cơ diesel – 2016 458.000.000 won 469.000.000 vnđ 478.000.000 won Mitsubishi Triton 4×2 MT động cơ diesel – 2016 435.000.000 vnđ 445.000.000 vnđ 450.000.000 vnđ Mitsubishi Triton 2015 Mitsubishi Triton 4×4 AT động cơ diesel (FaceLift) – 2015. 519.000.000 vnđ 519.000.000 vnđ 519.000.000 vnđ Mitsubishi Triton 4×4 MT động cơ diesel (FaceLift) – 2015. 465.000.000 vnđ 465.000.000 vnđ 465.000.000 vnđ Mitsubishi Triton GLX 4×2 MT động cơ diesel – 2015 455.000.000 vnđ 455.000.000 vnđ 455.000.000 vnđ Mitsubishi Triton 4×2 AT động cơ diesel (FaceLift) – 2015. 445.000.000 vnđ 455.000.000 vnđ 465.000.000 vnđ Mitsubishi Triton 4×2 MT động cơ diesel (FaceLift) – 2015. 390.000.000 vnđ 394.000.000 won 398.000.000 won Mitsubishi Triton GLS 4×4 AT động cơ diesel – 2015 375.000.000 vnđ 375.000.000 vnđ 375.000.000 vnđ Mitsubishi Triton GLS 4×4 MT động cơ diesel – 2015 372.000.000 vnđ 372.000.000 vnđ 372.000.000 vnđ Mitsubishi Triton GL 4×4 MT máy xăng – 2015 333.000.000 vnđ 333.000.000 vnđ 333.000.000 vnđ Mitsubishi Triton 2014 Mitsubishi Triton GLS 4×4 AT động cơ diesel – 2014 445.000.000 vnđ 452.000.000 vnđ 456.000.000 won Mitsubishi Triton GLS 4×4 MT động cơ diesel – 2014 425.000.000 vnđ 425.000.000 vnđ 425.000.000 vnđ Mitsubishi Triton GLX 4×2 MT động cơ diesel – 2014 329.000.000 vnđ 355.000.000 vnđ 380.000.000 won Mitsubishi Triton GL 4×4 MT máy xăng – 2014 248.000.000 won 248.000.000 won 248.000.000 won Mitsubishi Triton 2013 Mitsubishi Triton GLS 4×4 AT động cơ diesel – 2013 383.000.000 vnđ 401.000.000 won 435.000.000 vnđ Mitsubishi Triton GLS 4×4 MT động cơ diesel – 2013 340.000.000 vnđ 340.000.000 vnđ 340.000.000 vnđ Mitsubishi Triton GLX 4×2 MT động cơ diesel – 2013 300.000.000 đ 300.000.000 đ 300.000.000 đ Mitsubishi Triton GL 4×4 MT máy xăng – 2013 295.000.000 vnđ 295.000.000 vnđ 295.000.000 vnđ Mitsubishi Triton 2012 Mitsubishi Triton GLS 4×4 AT động cơ diesel – 2012 395.000.000 vnđ 395.000.000 vnđ 395.000.000 vnđ Mitsubishi Triton GLS 4×4 MT động cơ diesel – 2012 345.000.000 vnđ 345.000.000 vnđ 345.000.000 vnđ Mitsubishi Triton GLX 4×2 MT động cơ diesel – 2012 318.000.000 won 318.000.000 won 318.000.000 won Mitsubishi Triton GL 4×4 MT máy xăng – 2012 240.000.000 vnđ 240.000.000 vnđ 240.000.000 vnđ Mitsubishi Triton 2011 Mitsubishi Triton GLS 4×4 AT động cơ diesel – 2011 350.000.000 vnđ 357.000.000 won 368.000.000 won Mitsubishi Triton GLS 4×4 MT động cơ diesel – 2011 296.000.000 won 322.000.000 vnđ 345.000.000 vnđ Mitsubishi Triton GLX 4×2 MT động cơ diesel – 2011 275.000.000 vnđ 275.000.000 vnđ 275.000.000 vnđ Mitsubishi Triton GL 4×4 MT máy xăng – 2011 250.000.000 vnđ 250.000.000 vnđ 250.000.000 vnđ Mitsubishi Triton 2010 Mitsubishi Triton GLS 4×4 AT động cơ diesel – 2010 318.000.000 won 327.000.000 won 340.000.000 vnđ Mitsubishi Triton GLX 4×2 MT động cơ diesel – 2010 313.000.000 vnđ 313.000.000 vnđ 313.000.000 vnđ Mitsubishi Triton GLS 4×4 MT động cơ diesel – 2010 296.000.000 won 296.000.000 won 296.000.000 won Mitsubishi Triton GL 4×4 MT máy xăng – 2010 248.000.000 won 248.000.000 won 248.000.000 won Mitsubishi Triton 2009 Mitsubishi Triton GLS 4×4 AT động cơ diesel (FaceLift) – 2009. 295.000.000 vnđ 296.000.000 won 296.000.000 won Mitsubishi Triton GLS 4×4 MT động cơ diesel (FaceLift) – 2009. 290.000.000 won 297.000.000 won 303.000.000 vnđ Mitsubishi Triton GLS 4×4 MT động cơ diesel – 2009 275.000.000 vnđ 285.000.000 vnđ 295.000.000 vnđ Mitsubishi Triton GLX 4×2 MT động cơ diesel (FaceLift) – 2009. 265.000.000 vnđ 265.000.000 vnđ 265.000.000 vnđ Mitsubishi Triton GLX 4×2 MT động cơ diesel – 2009.y. 259.000.000 vnđ 259.000.000 vnđ 259.000.000 vnđ Mitsubishi Triton GLS 4×4 AT động cơ diesel – 2009 256.000.000 vnđ 256.000.000 vnđ 256.000.000 vnđ Mitsubishi Triton GL 4×4 MT máy xăng (FaceLift) – 2009. 248.000.000 won 257.000.000 won 265.000.000 vnđ Mitsubishi Triton GL 4×4 MT máy xăng – 2009 215.000.000 vnđ 215.000.000 vnđ 215.000.000 vnđ Mitsubishi Triton 2008 Mitsubishi Triton GLS 4×4 MT động cơ diesel – 2008 265.000.000 vnđ 265.000.000 vnđ 265.000.000 vnđ Mitsubishi Triton 2007 Mitsubishi Triton GLS 4×4 MT động cơ diesel – 2007 163.000.000 vnđ 163.000.000 vnđ 163.000.000 vnđ
READ  Mitsubishi Mirage 2021: Giá Xe, Thông Số & Hình Ảnh | Avolution.com.vn

Ghi chú: Giá xe cũ Mitsubishi Triton Trên đây là tổng hợp từ danh sách mua bán xe ô tô trên Bonbanh.com. Bạn nên thương lượng trực tiếp với đại lý bán xe trên Bonbanh.com để được giá tốt nhất.

Last modified: 12/05/2022

Author

Comments

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud