Tập đoàn Daimler AG đổi tên thành Mercedes-Benz AG, đi kèm cơ cấu vận hành mới | Avolution.com.vn

Ngoài việc đổi tên thành Mercedes-Benz AG từ tháng 2/2022, “ông lớn” đến từ Đức cũng sẽ cơ cấu lại các hoạt động của tập đoàn để phát triển tối ưu. Tại đại hội cổ đông bất thường trực tuyến, 99,89% cổ đông Daimler AG đã đồng ý với quyết định đổi tên Daimler... » read more