Lexus RX cũ : mua bán xe RX cũ giá rẻ 05/2022 | Avolution.com.vn

Lexus 01 lượt xem

Hiện tại trên bonbanh.com đang bán các dòng xe từ 1999 đến 2022 với vô số danh sách xe trên cả nước. Giá xe Lexus RX đã qua sử dụng theo các năm như sau.

Phiên bản Giá thấp nhất điểm trung bình Giá cao nhất Lexus RX 2021 Lexus RX 350L động cơ xăng – 2021 4.550.000.000 vnđ 4.604.000.000 VND 4.630.000.000 VND Lexus RX 350 động cơ xăng – 2021 4,480,000,000 VND 4.595.000.000 VNĐ 5.250.000.000 VND Lexus RX 300 động cơ xăng – 2021 3.450.000.000 vnđ 3.502.000.000 VND 3.550.000.000 vnđ Lexus RX 2020 Lexus RX 450h hybrid – 2020 4.400.000.000 VND 4.400.000.000 VND 4.400.000.000 VND Lexus RX 350 F Sport động cơ xăng – 2020 4.380.000.000 VNĐ 4.640.000.000 VND 4.900.000.000 VND Lexus RX 350L động cơ xăng – 2020 3.969.000.000 VND 4.421.000.000 VNĐ 4.550.000.000 vnđ Lexus RX 350 động cơ xăng – 2020 3.770.000.000 VND 4.152.000.000 VND 4.299.000.000 VND Lexus RX 300 động cơ xăng – 2020 3.000.000.000 vnđ 3.289.000.000 VND 3.380.000.000 VND Lexus RX 2019 Lexus RX 350 F Sport động cơ xăng – 2019 4.380.000.000 VNĐ 4.380.000.000 VNĐ 4.380.000.000 VNĐ Lexus RX 350L động cơ xăng (FaceLift) – 2019 4.150.000.000 VNĐ 4.245.000.000 VNĐ 4.400.000.000 VND Lexus RX 350 động cơ xăng (FaceLift) – 2019 3.950.000.000 VND 4.165.000.000 VND 4.250.000.000 VND Lexus RX 350L động cơ xăng – 2019 3.939.000.000 VND 4.004.000.000 VNĐ 4.099.000.000 VND Lexus RX 450h hybrid – 2019 3.800.000.000 VND 4.325.000.000 VND 4.588.000.000 VND Lexus RX 450h hybrid (FaceLift) – 2019 3.78.000.000 VND 4.115.000.000 VNĐ 4,450,000,000 VND Lexus RX 350 động cơ xăng – 2019 3.050.000.000 vnđ 3.625.000.000 VND 3,79,000,000 VND Lexus RX 300 động cơ xăng (FaceLift) – 2019 2.898.000.000 won 2.898.000.000 won 2.898.000.000 won Lexus RX 300 động cơ xăng – 2019 2,870,000,000 VND 2.990.000.000 VND 3.099.000.000 VND Lexus RX 2018 Lexus RX 450h hybrid – 2018 3.800.000.000 VND 3.800.000.000 VND 3.800.000.000 VND Lexus RX 350 F-Sport động cơ xăng – 2018 3,79,000,000 VND 3,79,000,000 VND 3,79,000,000 VND Lexus RX 350L động cơ xăng – 2018 3.690.000.000 VND 3.768.000.000 won 3.880.000.000 VND Lexus RX 300 động cơ xăng – 2018 2,890,000,000 VND 2.942.000.000 VND 2.999.000.000 VND Lexus RX 200t động cơ xăng – 2018 2.680.000.000 VND 2.680.000.000 VND 2.680.000.000 VND Lexus RX 350 động cơ xăng – 2018 999.000.000 vnđ 3.376.000.000 VND 3,948,000,000 won Lexus RX 2017 Lexus RX 350 F-Sport động cơ xăng – 2017 3.339.000.000 VND 3.339.000.000 VND 3.339.000.000 VND Lexus RX 350 động cơ xăng – 2017 2.948.000.000 won 3.208.000.000 VND 3.350.000.000 vnđ Lexus RX 200t động cơ xăng – 2017 2.465.000.000 vnđ 2,557,000,000 VND 2.650.000.000 vnđ Lexus RX 2016 Lexus RX 350 F-Sport động cơ xăng – 2016 3.350.000.000 vnđ 3.350.000.000 vnđ 3.350.000.000 vnđ Lexus RX 450h Hybrid – 2016 3.350.000.000 vnđ 3.350.000.000 vnđ 3.350.000.000 vnđ Lexus RX 350 động cơ xăng – 2016 2.620.000.000 vnđ 2.941.000.000 VND 3.150.000.000 vnđ Lexus RX 200t động cơ xăng – 2016 2.399.000.000 VND 2.482.000.000 VND 2.555.000.000 vnđ Lexus RX 2015 Lexus RX 450h F-Sport Hybrid (FaceLift) – 2015. 3.600.000.000 VND 3.600.000.000 VND 3.600.000.000 VND Lexus RX 350 F-Sport động cơ xăng (FaceLift) – 2015 2.86.000.000 VND 3.120.000.000 vnđ 3.380.000.000 VND Lexus RX 350 động cơ xăng (FaceLift) – 2015 2.580.000.000 VND 2.737.000.000 vnđ 2.965.000.000 VND Lexus RX 200t động cơ xăng (FaceLift) – 2015 2.360.000.000 VNĐ 2.360.000.000 VNĐ 2.360.000.000 VNĐ Lexus RX 450h Hybrid – 2015 2.330.000.000 VND 2.393.000.000 VNĐ 2.450.000.000 vnđ Lexus RX 350 F-Sport động cơ xăng – 2015 1.999.000.000 VND 1.999.000.000 VND 1.999.000.000 VND Lexus RX 350 AWD động cơ xăng – 2015 1.990.000.000 VND 2.072.000.000 VNĐ 2.180.000.000 VNĐ Lexus RX 350 động cơ xăng – 2015 1.650.000.000 vnđ 1.650.000.000 vnđ 1.650.000.000 vnđ Lexus RX 2014 Lexus RX 450h Hybrid – 2014 2.350.000.000 VND 2.350.000.000 VND 2.350.000.000 VND Lexus RX 350 động cơ xăng – 2014 2.50.000.000 VND 2.127.000.000 VND 2.180.000.000 VNĐ Lexus RX 350 F-Sport động cơ xăng – 2014 1.950.000.000 vnđ 1.950.000.000 vnđ 1.950.000.000 vnđ Lexus RX 350 AWD động cơ xăng – 2014 1.800.000.000 vnđ 1.882.000.000 VND 2.060.000.000 vnđ Lexus RX 2013 Lexus RX 450h Hybrid – 2013 2.150.000.000 vnđ 2.150.000.000 vnđ 2.150.000.000 vnđ Lexus RX 350 F-Sport động cơ xăng – 2013 1.683.000.000 VND 1.750.000.000 vnđ 1.880.000.000 vnđ Lexus RX 350 AWD động cơ xăng – 2013 1.67.000.000 VND 1.67.000.000 VND 1.67.000.000 VND Lexus RX 350 động cơ xăng – 2013 1.590.000.000 vnđ 1.590.000.000 vnđ 1.590.000.000 vnđ Lexus RX 2012 Lexus RX 350 F-Sport động cơ xăng – 2012 1.796.000.000 won 1.796.000.000 won 1.796.000.000 won Lexus RX 350 AWD động cơ xăng – 2012 1.650.000.000 vnđ 1.650.000.000 vnđ 1.650.000.000 vnđ Lexus RX 450h Hybrid – 2012 1.380.000.000 vnđ 1.555.000.000 vnđ 1.730.000.000 vnđ Lexus RX 350 động cơ xăng – 2012 1.220.000.000 vnđ 1.220.000.000 vnđ 1.220.000.000 vnđ Lexus RX 2011 Lexus RX 450h Hybrid (FaceLift) – 2011 1.380.000.000 vnđ 1.380.000.000 vnđ 1.380.000.000 vnđ Lexus RX 350 động cơ xăng – 2011 1.350.000.000 vnđ 1.350.000.000 vnđ 1.350.000.000 vnđ Lexus RX 450h Hybrid – 2011 1.260.000.000 VNĐ 1.460.000.000 vnđ 1.540.000.000 vnđ Lexus RX 350 AWD động cơ xăng – 2011 1.260.000.000 VNĐ 1.334.000.000 won 1.389.000.000 VND Lexus RX 350 AWD động cơ xăng (FaceLift) – 2011 1.180.000.000 vnđ 1.240.000.000 VND 1.260.000.000 VNĐ Lexus RX 2010 Lexus RX 450h Hybrid – 2010 1.150.000.000 vnđ 1.228.000.000 won 1.300.000.000 vnđ Lexus RX 350 động cơ xăng – 2010 1,060,000,000 VND 1.149.000.000 VND 1.270.000.000 VND Lexus RX 350 AWD động cơ xăng – 2010 1,020,000,000 VND 1.232.000.000 VND 1.448.000.000 won Lexus RX 2009 Lexus RX 450h Hybrid (FaceLift) – 2009 1.190.000.000 vnđ 1.191.000.000 VND 1.196.000.000 won Lexus RX 350 AWD máy xăng (FaceLift) – 2009. 987.000.000 won 1.116.000.000 won 1.200.000.000 vnđ Lexus RX 350 động cơ xăng – 2009 97.000.000 vnđ 1,061,000,000 VND 1.199.000.000 vnđ Lexus RX 2008 Lexus RX 350 AWD động cơ xăng – 2008 650.000.000 vnđ 695.000.000 vnđ 739.000.000 vnđ Lexus RX 400h Hybrid – 2008 570.000.000 vnđ 683.000.000 vnđ 795.000.000 vnđ Lexus RX 350 động cơ xăng – 2008 515.000.000 vnđ 703.000.000 vnđ 89.000.000 vnđ Lexus RX 2007 Lexus RX 400h Hybrid – 2007 750.000.000 vnđ 750.000.000 vnđ 750.000.000 vnđ Lexus RX 350 động cơ xăng – 2007 680.000.000 vnđ 693.000.000 vnđ 720.000.000 vnđ Lexus RX 350 AWD động cơ xăng – 2007 575.000.000 vnđ 580.000.000 vnđ 585.000.000 vnđ Lexus RX 2006 Lexus RX 350 động cơ xăng – 2006 590.000.000 won 590.000.000 won 590.000.000 won Lexus RX 350 AWD động cơ xăng – 2006 580.000.000 vnđ 610.000.000 vnđ 650.000.000 vnđ Lexus RX 330 AWD động cơ xăng – 2006 566.000.000 won 566.000.000 won 566.000.000 won Lexus RX 400h Hybrid – 2006 550.000.000 vnđ 550.000.000 vnđ 550.000.000 vnđ Lexus RX 2005 Lexus RX 330 AWD động cơ xăng – 2005 535.000.000 vnđ 553.000.000 vnđ 565.000.000 vnđ Lexus RX 400h Hybrid – 2005 535.000.000 vnđ 535.000.000 vnđ 535.000.000 vnđ Lexus RX 2004 Lexus RX 330 AWD động cơ xăng – 2004 530.000.000 won 530.000.000 won 530.000.000 won Lexus RX 330 động cơ xăng – 2004 498.000.000 won 498.000.000 won 498.000.000 won Lexus RX 2003 Lexus RX 330 AWD động cơ xăng – 2003 535.000.000 vnđ 535.000.000 vnđ 535.000.000 vnđ Lexus RX 300 động cơ xăng – 2003 420.000.000 won 420.000.000 won 420.000.000 won Lexus RX 330 động cơ xăng – 2003 399.000.000 vnđ 399.000.000 vnđ 399.000.000 vnđ Lexus RX 2002 Lexus RX 300 động cơ xăng – 2002 238.000.000 won 238.000.000 won 238.000.000 won Lexus RX 2000 Lexus RX 300 động cơ xăng – 2000 365.000.000 vnđ 365.000.000 vnđ 365.000.000 vnđ Lexus RX 1999 Lexus RX 300 động cơ xăng – 1999 325.000.000 vnđ 325.000.000 vnđ 325.000.000 vnđ Lexus RX 1998 Lexus RX 300 động cơ xăng – 1998 366.000.000 won 366.000.000 won 366.000.000 won
READ  Giá xe Lexus GS 2022 niêm yết và những thông tin mới nhất hiện nay | Avolution.com.vn

Ghi chú: Giá xe Lexus RX đã qua sử dụng Trên đây là tổng hợp từ danh sách mua bán xe ô tô trên Bonbanh.com. Bạn nên thương lượng trực tiếp với đại lý bán xe trên Bonbanh.com để được giá tốt nhất.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud