hiện đang bán trên bonbanh.com các dòng xe từ 2009 đến 2022 với số lượng quảng cáo xe trên toàn quốc. Giá xe Kia Sorento đã qua sử dụng theo năm cụ thể như sau.

Phiên bản Giá thấp nhất điểm trung bình Giá cao nhất Kia Sorento 2021 Kia Sorento Signature 2.2 AT AWD động cơ diesel – 2021 1.255.000.000 VND 1.262.000.000 VNĐ 1.269.000.000 VNĐ Kia Sorento Premium 2.2 AT AWD động cơ diesel – 2021 1.225.000.000 VND 1.233.000.000 VND 1.250.000.000 vnđ Kia Sorento Signature 2.2 AT AWD động cơ diesel – 2021 1.218.000.000 VND 1.246.000.000 won 1.290.000.000 vnđ Kia Sorento Signature 2.5 AT AWD động cơ xăng – 2021 1.198.000.000 won 1.198.000.000 won 1.198.000.000 won Kia Sorento Signature 2.5 AT AWD động cơ xăng – 2021 1.139.000.000 VND 1.174.000.000 VND 1.190.000.000 vnđ Kia Sorento Luxury 2.2 AT động cơ diesel – 2021 1,079,000,000 VND 1.132.000.000 VND 1.259.000.000 VND Kia Sorento 2.2 DAT Động cơ diesel cao cấp – 2021 965.000.000 vnđ 965.000.000 vnđ 965.000.000 vnđ Kia Sorento 2020 Kia Sorento Signature 2.5 AT AWD động cơ xăng (FaceLift) – 2020. 1.365.000.000 vnđ 1.365.000.000 vnđ 1.365.000.000 vnđ Kia Sorento Premium 2.2 AT AWD động cơ diesel (FaceLift) – 2020. 1.250.000.000 vnđ 1.250.000.000 vnđ 1.250.000.000 vnđ Kia Sorento Signature 2.2 AT AWD động cơ diesel (FaceLift) – 2020. 1.236.000.000 won 1.236.000.000 won 1.236.000.000 won Kia Sorento Signature 2.2 AT AWD động cơ diesel (FaceLift) – 2020. 1.225.000.000 VND 1.234.000.000 won 1.240.000.000 VND Kia Sorento Signature 2.5 AT AWD động cơ xăng (FaceLift) – 2020. 1.180.000.000 vnđ 1.180.000.000 vnđ 1.180.000.000 vnđ Kia Sorento Premium 2.5 AT máy xăng (FaceLift) – 2020. 1.130.000.000 vnđ 1.130.000.000 vnđ 1.130.000.000 vnđ Kia Sorento Luxury 2.2 AT động cơ diesel (FaceLift) – 2020. 1,070,000,000 VND 1.110.000.000 vnđ 1.150.000.000 vnđ Kia Sorento 2.2 DAT Động cơ diesel cao cấp – 2020 89.000.000 vnđ 901.000.000 vnđ 928.000.000 won Kia Sorento 2.4 GAT Động cơ xăng Premium – 2020 775.000.000 vnđ 775.000.000 vnđ 775.000.000 vnđ Kia Sorento 2.4 GAT Deluxe động cơ xăng – 2020 680.000.000 vnđ 704.000.000 won 728.000.000 won Kia Sorento 2019 Kia Sorento 2.2 DAT Động cơ diesel cao cấp – 2019 845.000.000 vnđ 868.000.000 won 89.000.000 vnđ Kia Sorento 2.4 GAT Động cơ xăng Premium – 2019 793.000.000 vnđ 814.000.000 won 850.000.000 vnđ Kia Sorento 2.4 GAT Deluxe động cơ xăng – 2019 675.000.000 vnđ 698.000.000 won 730.000.000 vnđ Kia Sorento 2018 Kia Sorento DATH động cơ diesel – 2018 755.000.000 vnđ 797.000.000 won 825.000.000 vnđ Kia Sorento GATH động cơ xăng – 2018 695.000.000 vnđ 741.000.000 vnđ 765.000.000 vnđ Kia Sorento GAT động cơ xăng – 2018 650.000.000 vnđ 658.000.000 won 665.000.000 vnđ Kia Sorento 2017 Kia Sorento DATH động cơ diesel – 2017 748.000.000 won 757.000.000 won 765.000.000 vnđ Kia Sorento GATH động cơ xăng – 2017 660.000.000 won 678.000.000 won 710.000.000 vnđ Kia Sorento GAT động cơ xăng – 2017 590.000.000 won 625.000.000 vnđ 686.000.000 won Kia Sorento 2016 Kia Sorento DATH động cơ diesel – 2016 668.000.000 won 713.000.000 vnđ 74.000.000 vnđ Kia Sorento động cơ diesel DMT – 2016 618.000.000 won 618.000.000 won 618.000.000 won Kia Sorento GATH động cơ xăng – 2016 590.000.000 won 651.000.000 vnđ 900.000.000 vnđ Kia Sorento GAT động cơ xăng – 2016 535.000.000 vnđ 573.000.000 vnđ 640.000.000 vnđ Kia Sorento 2015 Động cơ diesel Kia Sorento DATH – 2015 680.000.000 vnđ 680.000.000 vnđ 680.000.000 vnđ Kia Sorento động cơ diesel DMT – 2015 550.000.000 vnđ 552.000.000 vnđ 553.000.000 vnđ Kia Sorento GATH động cơ xăng – 2015 530.000.000 won 584.000.000 won 650.000.000 vnđ Kia Sorento GAT động cơ xăng – 2015 525.000.000 vnđ 573.000.000 vnđ 620.000.000 won Kia Sorento S GAT 2.4L 4WD động cơ xăng – 2015 495.000.000 vnđ 529.000.000 vnđ 550.000.000 vnđ Kia Sorento 2014 Kia Sorento DATH 2.2L động cơ diesel 2WD (FaceLift) – 2014. 620.000.000 won 620.000.000 won 620.000.000 won Kia Sorento GAT 2.4L động cơ xăng 2WD – 2014 575.000.000 vnđ 575.000.000 vnđ 575.000.000 vnđ Kia Sorento GATH động cơ xăng 2.4L 2WD (FaceLift) – 2014. 550.000.000 vnđ 574.000.000 won 628.000.000 won Kia Sorento DMT 2.2L động cơ diesel 2WD (FaceLift) – 2014. 525.000.000 vnđ 541.000.000 vnđ 557.000.000 won Kia Sorento GAT 2.4L 4WD động cơ xăng – 2014 518.000.000 won 533.000.000 vnđ 548.000.000 won Kia Sorento GMT 2.4L động cơ xăng 2WD – 2014 428.000.000 won 428.000.000 won 428.000.000 won Kia Sorento 2013 Kia Sorento R GAT 2.4L động cơ xăng 2WD – 2013 559.000.000 vnđ 559.000.000 vnđ 559.000.000 vnđ Kia Sorento GAT 2.4L 4WD động cơ xăng – 2013 495.000.000 vnđ 526.000.000 won 548.000.000 won Kia Sorento GAT 2.4L 2WD động cơ xăng – 2013 470.000.000 vnđ 482.000.000 vnđ 495.000.000 vnđ Kia Sorento GMT 2.4L động cơ xăng 2WD – 2013 443.000.000 vnđ 443.000.000 vnđ 443.000.000 vnđ Kia Sorento 2012 Kia Sorento GAT 2.4L 4WD động cơ xăng – 2012 450.000.000 vnđ 453.000.000 vnđ 455.000.000 vnđ Kia Sorento GAT 2.4L động cơ xăng 2WD – 2012 435.000.000 vnđ 460.000.000 vnđ 565.000.000 vnđ Kia Sorento GMT 2.4L động cơ xăng 2WD – 2012 412.000.000 vnđ 412.000.000 vnđ 412.000.000 vnđ Kia Sorento 2011 Kia Sorento Limited 2.0 AT động cơ diesel nhập khẩu – 2011 610.000.000 vnđ 610.000.000 vnđ 610.000.000 vnđ Kia Sorento DMT 2.2L 2WD động cơ Diesel nhập khẩu – 2011. 555.000.000 vnđ 555.000.000 vnđ 555.000.000 vnđ Kia Sorento GMT 2.4L động cơ xăng 2WD nhập khẩu – 2011 495.000.000 vnđ 495.000.000 vnđ 495.000.000 vnđ Kia Sorento GAT 2.4L 4WD động cơ xăng nhập khẩu – 2011 455.000.000 vnđ 455.000.000 vnđ 455.000.000 vnđ Kia Sorento GAT 2.4L 4WD động cơ xăng – 2011 420.000.000 won 420.000.000 won 420.000.000 won Kia Sorento GAT 2.4L động cơ xăng 2WD – 2011 418.000.000 won 418.000.000 won 418.000.000 won Kia Sorento GMT 2.4L động cơ xăng 2WD – 2011 410.000.000 vnđ 410.000.000 vnđ 410.000.000 vnđ Kia Sorento GAT 2.4L 2WD động cơ xăng nhập khẩu – 2011 405.000.000 vnđ 405.000.000 vnđ 405.000.000 vnđ Kia Sorento 2010 Kia Sorento DAT 2.2L 4WD động cơ diesel nhập khẩu – 2010. 485.000.000 vnđ 485.000.000 vnđ 485.000.000 vnđ Kia Sorento Limited 2.0 AT động cơ diesel nhập khẩu – 2010 480.000.000 vnđ 513.000.000 vnđ 540.000.000 won Kia Sorento DMT 2.2L 2WD động cơ diesel nhập khẩu – 2010. 430.000.000 won 430.000.000 won 430.000.000 won Kia Sorento GMT 2.4L 4WD động cơ xăng nhập khẩu – 2010 408.000.000 won 408.000.000 won 408.000.000 won Kia Sorento GAT 2.4L 2WD động cơ xăng nhập khẩu – 2010 398.000.000 won 398.000.000 won 398.000.000 won Kia Sorento GAT 2.4L 4WD động cơ xăng nhập khẩu – 2010 390.000.000 vnđ 393.000.000 vnđ 395.000.000 vnđ Kia Sorento GMT 2.4L 2WD nhập khẩu động cơ xăng – 2010 355.000.000 vnđ 375.000.000 vnđ 395.000.000 vnđ Kia Sorento 2009 Kia Sorento Limited 2.2 AT 2WD động cơ diesel nhập khẩu – 2009. 579.000.000 vnđ 579.000.000 vnđ 579.000.000 vnđ Kia Sorento Limited 2.0 AT động cơ diesel nhập khẩu – 2009 485.000.000 vnđ 485.000.000 vnđ 485.000.000 vnđ Kia Sorento Limited 2.4 AT 4WD máy xăng nhập khẩu – 2009 430.000.000 won 448.000.000 won 466.000.000 won Kia Sorento DMT 2.2L 2WD động cơ Diesel nhập khẩu – 2009. 420.000.000 won 420.000.000 won 420.000.000 won Kia Sorento GMT 2.4L 2WD nhập khẩu động cơ xăng – 2009 380.000.000 won 380.000.000 won 380.000.000 won Kia Sorento 2008 Kia Sorento 2.5 AT CRDi động cơ diesel nhập khẩu – 2008 385.000.000 vnđ 385.000.000 vnđ 385.000.000 vnđ Kia Sorento 2007 Kia Sorento 2.5 AT CRDi động cơ diesel nhập khẩu – 2007 375.000.000 vnđ 375.000.000 vnđ 375.000.000 vnđ Kia Sorento 2004 Kia Sorento 2.5 AT CRDi động cơ diesel nhập khẩu – 2004 288.000.000 won 288.000.000 won 288.000.000 won Kia Sorento 2003 Kia Sorento 2.5 AT CRDi động cơ diesel nhập khẩu – 2003 350.000.000 vnđ 350.000.000 vnđ 350.000.000 vnđ Kia Sorento 2002 Kia Sorento 2.5 AT CRDi động cơ diesel nhập khẩu – 2002 244.000.000 won 244.000.000 won 244.000.000 won
READ  4 phiên bản, nhiều trang bị 'ngon' để lấn át Kia K5 | Avolution.com.vn

Ghi chú: Giá xe cũ Kia Sorento Trên đây là tổng hợp từ danh sách mua bán xe ô tô trên Bonbanh.com. Bạn nên thương lượng trực tiếp với đại lý bán xe trên Bonbanh.com để được giá tốt nhất.

Last modified: 13/05/2022

Author

Comments

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud