hiện đang được rao bán trên bonbanh.com các đời xe 2008 – 2020 với số lượng lớn quảng cáo xe trên toàn quốc. Giá xe Isuzu Dmax đã qua sử dụng theo năm cụ thể như sau.

Phiên bản Giá thấp nhất điểm trung bình Giá cao nhất Isuzu Dmax 2021 Isuzu Dmax LS 1.9L 4×2 AT – 2021 nhập khẩu. 645.000.000 vnđ 645.000.000 vnđ 645.000.000 vnđ Isuzu Dmax 2020 Isuzu Dmax LS 1.9L 4×2 MT – 2020 nhập khẩu. 455.000.000 vnđ 459.000.000 vnđ 468.000.000 won Isuzu Dmax 2019 Isuzu Dmax LS Prestige 1.9L 4×4 MT – 2019 nhập khẩu. 620.000.000 won 620.000.000 won 620.000.000 won Isuzu Dmax LS 1.9L 4×2 MT – 2019 nhập khẩu. 550.000.000 vnđ 550.000.000 vnđ 550.000.000 vnđ Isuzu Dmax LS Prestige 1.9L 4×2 AT – 2019 nhập khẩu. 525.000.000 vnđ 525.000.000 vnđ 525.000.000 vnđ Isuzu Dmax 2018 Isuzu Dmax LS Prestige 1.9L 4×2 AT – 2018 nhập khẩu. 562.000.000 vnđ 562.000.000 vnđ 562.000.000 vnđ Isuzu Dmax LS 1.9L 4×2 MT – 2018 nhập khẩu. 490.000.000 won 495.000.000 vnđ 499.000.000 vnđ Isuzu Dmax LS Prestige 1.9L 4×4 MT – 2018 nhập khẩu. 480.000.000 vnđ 518.000.000 won 555.000.000 vnđ Isuzu Dmax 2017 Isuzu Dmax LS 3.0 4×4 AT nhập khẩu – 2017 545.000.000 vnđ 545.000.000 vnđ 545.000.000 vnđ Nhập khẩu Isuzu Dmax LS Prestige 1.9L 4×4 MT (FaceLift) – 2017 520.000.000 won 520.000.000 won 520.000.000 won Isuzu Dmax LS 2.5 4×4 AT nhập khẩu – 2017 515.000.000 vnđ 515.000.000 vnđ 515.000.000 vnđ Isuzu Dmax LS 2.5 4×2 AT nhập khẩu – 2017 473.000.000 vnđ 479.000.000 vnđ 485.000.000 vnđ Isuzu Dmax LS 2.5 4×2 MT nhập khẩu – 2017 472.000.000 vnđ 472.000.000 vnđ 472.000.000 vnđ Isuzu Dmax LS 2.5 4×4 MT nhập khẩu – 2017 466.000.000 won 476.000.000 won 490.000.000 won Isuzu Dmax 2016 Nhập khẩu Isuzu Dmax Type X 3.0 4×4 AT – 2016 586.000.000 won 586.000.000 won 586.000.000 won Isuzu Dmax LS 3.0 4×4 AT nhập khẩu – 2016 525.000.000 vnđ 525.000.000 vnđ 525.000.000 vnđ Isuzu Dmax LS 2.5 4×4 AT nhập khẩu – 2016 475.000.000 vnđ 485.000.000 vnđ 495.000.000 vnđ Isuzu Dmax LS 2.5 4×2 AT nhập khẩu – 2016 458.000.000 won 479.000.000 vnđ 499.000.000 vnđ Isuzu Dmax LS 2.5 4×4 MT nhập khẩu – 2016 449.000.000 vnđ 464.000.000 won 475.000.000 vnđ Isuzu Dmax LS 2.5 4×2 MT nhập khẩu – 2016 396.000.000 won 408.000.000 won 420.000.000 won Isuzu Dmax 2015 Isuzu Dmax LS 2.5 4×2 AT nhập khẩu – 2015 460.000.000 vnđ 460.000.000 vnđ 460.000.000 vnđ Isuzu Dmax LS 2.5 4×4 AT nhập khẩu – 2015 450.000.000 vnđ 450.000.000 vnđ 450.000.000 vnđ Isuzu Dmax LS 2.5 4×4 MT nhập khẩu – 2015 399.000.000 vnđ 399.000.000 vnđ 399.000.000 vnđ Isuzu Dmax LS 2.5 4×2 MT nhập khẩu – 2015 375.000.000 vnđ 411.000.000 won 460.000.000 vnđ Isuzu Dmax 2014 Isuzu Dmax LS 3.0 4×4 MT nhập khẩu – 2014 448.000.000 won 448.000.000 won 448.000.000 won Isuzu Dmax LS 2.5 4×4 AT (FaceLift) – 2014 nhập khẩu. 440.000.000 vnđ 440.000.000 vnđ 440.000.000 vnđ Nhập khẩu Isuzu Dmax LS 2.5 4×4 MT (FaceLift) – 2014 425.000.000 vnđ 425.000.000 vnđ 425.000.000 vnđ Isuzu Dmax LS 3.0 4×2 AT nhập khẩu – 2014 425.000.000 vnđ 425.000.000 vnđ 425.000.000 vnđ Isuzu Dmax LS 2.5 4×2 AT (FaceLift) – 2014 nhập khẩu. 419.000.000 vnđ 419.000.000 vnđ 419.000.000 vnđ Nhập khẩu Isuzu Dmax LS 2.5 4×2 MT (FaceLift) – 2014 396.000.000 won 396.000.000 won 396.000.000 won Isuzu Dmax LS 3.0 4×2 MT nhập khẩu – 2014 345.000.000 vnđ 345.000.000 vnđ 345.000.000 vnđ Isuzu Dmax 2013 Nhập khẩu Isuzu Dmax LS 3.0 4×4 MT (FaceLift) – 2013 420.000.000 won 420.000.000 won 420.000.000 won Isuzu Dmax LS 3.0 4×4 AT (FaceLift) – 2013 nhập khẩu. 403.000.000 vnđ 403.000.000 vnđ 403.000.000 vnđ Isuzu Dmax LS 3.0 4×2 AT (FaceLift) nhập khẩu – 2013 375.000.000 vnđ 375.000.000 vnđ 375.000.000 vnđ Nhập khẩu Isuzu Dmax LS 3.0 4×2 MT (FaceLift) – 2013 290.000.000 won 290.000.000 won 290.000.000 won Isuzu Dmax 2012 Nhập khẩu Isuzu Dmax LS 3.0 4×4 MT – 2012 345.000.000 vnđ 345.000.000 vnđ 345.000.000 vnđ Isuzu Dmax LS 3.0 4×2 MT nhập khẩu – 2012 320.000.000 won 320.000.000 won 320.000.000 won Isuzu Dmax 2011 Isuzu Dmax LS 3.0 4×4 MT nhập khẩu – 2011 350.000.000 vnđ 350.000.000 vnđ 350.000.000 vnđ Isuzu Dmax LS 3.0 4×2 AT nhập khẩu – 2011 348.000.000 won 348.000.000 won 348.000.000 won Isuzu Dmax LS 3.0 4×2 MT nhập khẩu – 2011 295.000.000 vnđ 308.000.000 won 320.000.000 won Isuzu Dmax 2010 Nhập khẩu Isuzu Dmax LS 3.0 4×2 AT – 2010 325.000.000 vnđ 325.000.000 vnđ 325.000.000 vnđ Nhập khẩu Isuzu Dmax LS 3.0 4×4 MT – 2010 310.000.000 vnđ 310.000.000 vnđ 310.000.000 vnđ Isuzu Dmax LS 3.0 4×2 AT – 2010 310.000.000 vnđ 310.000.000 vnđ 310.000.000 vnđ Nhập khẩu Isuzu Dmax LS 3.0 4×4 AT – 2010 295.000.000 vnđ 295.000.000 vnđ 295.000.000 vnđ Isuzu Dmax LS 3.0 4×4 MT – 2010 288.000.000 won 291.000.000 won 295.000.000 vnđ Isuzu Dmax Street Custom 3.0 4×4 MT – 2010 280.000.000 vnđ 280.000.000 vnđ 280.000.000 vnđ Isuzu Dmax S 3.0 4×4 MT – 2010 275.000.000 vnđ 275.000.000 vnđ 275.000.000 vnđ Nhập khẩu Isuzu Dmax LS 3.0 4×2 MT – 2010 255.000.000 vnđ 273.000.000 vnđ 290.000.000 won Isuzu Dmax LS 3.0 4×2 MT – 2010 247.000.000 won 247.000.000 won 247.000.000 won Isuzu Dmax S 3.0 4×2 MT – 2010 245.000.000 vnđ 245.000.000 vnđ 245.000.000 vnđ Isuzu Dmax 2009 Isuzu Dmax LS 3.0 4×2 AT – 2009 325.000.000 vnđ 325.000.000 vnđ 325.000.000 vnđ Isuzu Dmax LS 3.0 4×4 MT (FaceLift) – 2009. 322.000.000 vnđ 322.000.000 vnđ 322.000.000 vnđ Isuzu Dmax LS 3.0 4×2 AT (FaceLift) – 2009. 300.000.000 đ 300.000.000 đ 300.000.000 đ Isuzu Dmax Street Custom 3.0 4×2 MT – 2009 268.000.000 won 268.000.000 won 268.000.000 won Isuzu Dmax LS 3.0 4×2 MT (FaceLift) – 2009. 265.000.000 vnđ 265.000.000 vnđ 265.000.000 vnđ Isuzu Dmax S 3.0 4×2 MT – 2009 260.000.000 vnđ 260.000.000 vnđ 260.000.000 vnđ Isuzu Dmax LS 3.0 4×4 MT – 2009 255.000.000 vnđ 255.000.000 vnđ 255.000.000 vnđ Isuzu Dmax LS 3.0 4×2 MT – 2009 250.000.000 vnđ 250.000.000 vnđ 250.000.000 vnđ Isuzu Dmax S 3.0 4×2 MT (FaceLift) – 2009. 230.000.000 vnđ 230.000.000 vnđ 230.000.000 vnđ Isuzu Dmax 2008 Isuzu Dmax LS 3.0 4×4 AT – 2008 285.000.000 vnđ 285.000.000 vnđ 285.000.000 vnđ Isuzu Dmax LS 3.0 4×4 MT – 2008 258.000.000 won 258.000.000 won 258.000.000 won Isuzu Dmax LS 3.0 4×2 AT – 2008 243.000.000 vnđ 243.000.000 vnđ 243.000.000 vnđ Nhập khẩu Isuzu Dmax LS 3.0 4×2 MT – 2008 225.000.000 vnđ 225.000.000 vnđ 225.000.000 vnđ Isuzu Dmax LS 3.0 4×2 MT – 2008 210.000.000 vnđ 218.000.000 won 225.000.000 vnđ Isuzu Dmax 2007 Isuzu Dmax S 3.0 4×4 MT (FaceLift) – 2007. 245.000.000 vnđ 245.000.000 vnđ 245.000.000 vnđ Isuzu Dmax LS 3.0 4×4 AT – 2007 235.000.000 vnđ 235.000.000 vnđ 235.000.000 vnđ Isuzu Dmax LS 3.0 4×2 MT (FaceLift) – 2007. 230.000.000 vnđ 238.000.000 won 245.000.000 vnđ Isuzu Dmax LS 3.0 4×2 AT (FaceLift) – 2007. 216.000.000 won 216.000.000 won 216.000.000 won Isuzu Dmax LS 3.0 4×4 MT (FaceLift) – 2007. 199.000.000 vnđ 199.000.000 vnđ 199.000.000 vnđ Isuzu Dmax LS 3.0 4×4 MT – 2007 192.000.000 won 192.000.000 won 192.000.000 won Isuzu Dmax LS 3.0 4×4 AT (FaceLift) – 2007. 190.000.000 vnđ 190.000.000 vnđ 190.000.000 vnđ Isuzu Dmax 2006 Isuzu Dmax LS 3.0 4×4 MT – 2006 215.000.000 vnđ 215.000.000 vnđ 215.000.000 vnđ Isuzu Dmax LS 3.0 4×4 AT – 2006 199.000.000 vnđ 199.000.000 vnđ 199.000.000 vnđ Isuzu Dmax 2005 Isuzu Dmax 3.0 4×4 MT nhập khẩu – 2005 220.000.000 won 220.000.000 won 220.000.000 won Isuzu Dmax LS 3.0 4×4 AT – 2005 210.000.000 vnđ 210.000.000 vnđ 210.000.000 vnđ Isuzu Dmax LS 3.0 4×4 MT – 2005 185.000.000 vnđ 185.000.000 vnđ 185.000.000 vnđ Isuzu Dmax 2.5 4×4 MT – 2005 165.000.000 vnđ 165.000.000 vnđ 165.000.000 vnđ
READ  Isuzu D-Max Cabin đơn 2 chỗ ngồi có giá bán 399 triệu đồng | Avolution.com.vn

Ghi chú: Giá xe cũ Isuzu Dmax Trên đây là tổng hợp từ danh sách mua bán xe ô tô trên Bonbanh.com. Bạn nên thương lượng trực tiếp với đại lý bán xe trên Bonbanh.com để được giá tốt nhất.

Last modified: 13/05/2022

Author

Comments

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud