hiện đang bán trên bonbanh.com các dòng xe từ 2009 đến 2022 với số lượng quảng cáo xe trên toàn quốc. Giá xe ô tô Hyundai Tucson đã qua sử dụng theo các năm như sau.

Phiên bản Giá thấp nhất điểm trung bình Giá cao nhất Hyundai Tucson 2022 Hyundai Tucson 2.0 AT CRDi Động cơ diesel đặc biệt – 2022 1.139.000.000 VND 1.156.000.000 won 1.165.000.000 VND Hyundai Tucson 1.6 AT Turbo HTRAC Máy xăng đặc biệt – 2022. 1,020,000,000 VND 1,028,000,000 VND 1,035,000,000 VND Hyundai Tucson 2.0 AT Động cơ xăng đặc biệt – 2022 850.000.000 vnđ 850.000.000 vnđ 850.000.000 vnđ Hyundai Tucson 2021 Hyundai Tucson 1.6 AT Turbo động cơ xăng Đặc biệt – 2021 918.000.000 won 922.000.000 vnđ 925.000.000 vnđ Hyundai Tucson 2.0 AT CRDi Động cơ diesel đặc biệt – 2021 900.000.000 vnđ 943.000.000 VND 990.000.000 won Hyundai Tucson 2.0 AT Máy xăng đặc biệt (FaceLift) – 2021. 865.000.000 vnđ 865.000.000 vnđ 865.000.000 vnđ Hyundai Tucson 2.0 AT Động cơ xăng đặc biệt – 2021 86.000.000 vnđ 881.000.000 vnđ 895.000.000 vnđ Hyundai Tucson 2.0 AT máy xăng Tiêu chuẩn (FaceLift) – 2021. 815.000.000 vnđ 815.000.000 vnđ 815.000.000 vnđ Hyundai Tucson 2.0 AT động cơ xăng Tiêu chuẩn – 2021 799.000.000 vnđ 805.000.000 vnđ 810.000.000 vnđ Hyundai Tucson 2020 Hyundai Tucson 1.6 AT Turbo máy xăng – 2020 866.000.000 won 904.000.000 won 935.000.000 vnđ Hyundai Tucson 2.0 AT CRDi động cơ diesel – 2020 839.000.000 VNĐ 932.000.000 vnđ 955.000.000 vnđ Hyundai Tucson 2.0 ATH động cơ xăng – 2020 825.000.000 vnđ 854.000.000 won 900.000.000 vnđ Hyundai Tucson 2.0 AT máy xăng – 2020 685.000.000 vnđ 771.000.000 VND 799.000.000 vnđ Hyundai Tucson 2019 Hyundai Tucson 2.0 AT CRDi động cơ diesel (FaceLift) – 2019. 852.000.000 vnđ 857.000.000 won 86.000.000 vnđ Hyundai Tucson 1.6 AT Turbo máy xăng – 2019 825.000.000 vnđ 844.000.000 won 850.000.000 vnđ Hyundai Tucson 2.0 AT CRDi động cơ diesel – 2019 82.000.000 vnđ 828.000.000 won 835.000.000 vnđ Hyundai Tucson 2.0 ATH máy xăng (FaceLift) – 2019. 795.000.000 vnđ 833.000.000 vnđ 850.000.000 vnđ Hyundai Tucson 2.0 ATH động cơ xăng – 2019 770.000.000 vnđ 793.000.000 vnđ 83.000.000 vnđ Hyundai Tucson 2.0 AT máy xăng (FaceLift) – 2019. 755.000.000 vnđ 765.000.000 vnđ 770.000.000 vnđ Hyundai Tucson 2.0 AT máy xăng – 2019 739.000.000 vnđ 756.000.000 won 795.000.000 vnđ Hyundai Tucson 1.6 AT Turbo máy xăng (FaceLift) – 2019. 728.000.000 won 812.000.000 vnđ 869.000.000 vnđ Hyundai Tucson 2018 Hyundai Tucson 2.0 AT CRDi động cơ diesel – 2018 776.000.000 won 815.000.000 vnđ 848.000.000 won Hyundai Tucson 1.6 AT Turbo máy xăng – 2018 775.000.000 vnđ 814.000.000 won 84.000.000 vnđ Hyundai Tucson 2.0 ATH động cơ xăng – 2018 729.000.000 vnđ 774.000.000 won 83.000.000 vnđ Hyundai Tucson 2.0 AT máy xăng – 2018 69.000.000 vnđ 751.000.000 VND 83.000.000 vnđ Hyundai Tucson 2017 Hyundai Tucson 2.0 AT CRDi động cơ diesel – 2017 795.000.000 vnđ 805.000.000 vnđ 815.000.000 vnđ Hyundai Tucson 2.0 ATH máy xăng nhập khẩu – 2017 779.000.000 vnđ 782.000.000 vnđ 785.000.000 vnđ Hyundai Tucson 2.0 AT máy xăng – 2017 760.000.000 vnđ 760.000.000 vnđ 760.000.000 vnđ Hyundai Tucson 2.0 ATH máy xăng – 2017 735.000.000 vnđ 745.000.000 vnđ 750.000.000 vnđ Hyundai Tucson 1.6 AT Turbo máy xăng – 2017 735.000.000 vnđ 767.000.000 won 799.000.000 vnđ Hyundai Tucson 2.0 AT máy xăng nhập khẩu – 2017 669.000.000 vnđ 669.000.000 vnđ 669.000.000 vnđ Hyundai Tucson 2016 Hyundai Tucson 2.0 ATH máy xăng nhập khẩu – 2016 666.000.000 won 728.000.000 won 760.000.000 vnđ Hyundai Tucson 2.0 AT máy xăng nhập khẩu – 2016 580.000.000 vnđ 663.000.000 vnđ 745.000.000 vnđ Hyundai Tucson 2015 Hyundai Tucson 2.0 ATH máy xăng nhập khẩu (FaceLift) – 2015 680.000.000 vnđ 707.000.000 won 745.000.000 vnđ Hyundai Tucson 2.0 AT máy xăng nhập khẩu (FaceLift) – 2015 620.000.000 won 620.000.000 won 620.000.000 won Hyundai Tucson 2.0 AT máy xăng nhập khẩu – 2015 612.000.000 vnđ 612.000.000 vnđ 612.000.000 vnđ Hyundai Tucson 2014 Hyundai Tucson 2.4 AT Limited máy xăng nhập khẩu – 2014 700.000.000 vnđ 700.000.000 vnđ 700.000.000 vnđ Hyundai Tucson 2.0 AT máy xăng nhập khẩu – 2014 520.000.000 won 575.000.000 vnđ 665.000.000 vnđ Hyundai Tucson 2013 Hyundai Tucson 2.0 AT máy xăng nhập khẩu (FaceLift) – 2013 513.000.000 vnđ 513.000.000 vnđ 513.000.000 vnđ Hyundai Tucson 2.4 AT Limited máy xăng nhập khẩu (FaceLift) – 2013. 499.000.000 vnđ 499.000.000 vnđ 499.000.000 vnđ Hyundai Tucson 2.0 AT 4WD máy xăng nhập khẩu – 2013 495.000.000 vnđ 505.000.000 vnđ 515.000.000 vnđ Hyundai Tucson 2012 Hyundai Tucson 2.0 AT 4WD máy xăng nhập khẩu – 2012 466.000.000 won 469.000.000 vnđ 475.000.000 vnđ Hyundai Tucson 2011 Hyundai Tucson LMX 2.0 eVGT động cơ diesel nhập khẩu – 2011 495.000.000 vnđ 495.000.000 vnđ 495.000.000 vnđ Hyundai Tucson LX 2.0 eVGT máy dầu nhập khẩu – 2011. 488.000.000 won 488.000.000 won 488.000.000 won Hyundai Tucson LX 2.0 VVT máy xăng nhập khẩu – 2011 445.000.000 vnđ 445.000.000 vnđ 445.000.000 vnđ Hyundai Tucson 2.0 AT 4WD máy xăng nhập khẩu – 2011 420.000.000 won 442.000.000 vnđ 459.000.000 vnđ Hyundai Tucson 2010 Hyundai Tucson ix35 2.0 AT 4WD máy xăng nhập khẩu – 2010 520.000.000 vnđ 520.000.000 won 520.000.000 won Hyundai Tucson LMX 2.0 VVT máy xăng nhập khẩu – 2010 489.000.000 vnđ 489.000.000 vnđ 489.000.000 vnđ Hyundai Tucson 2.0 AT CRDi 4WD máy dầu nhập khẩu – 2010. 489.000.000 vnđ 489.000.000 vnđ 489.000.000 vnđ Hyundai Tucson LX 2.0 eVGT động cơ diesel nhập khẩu – 2010 463.000.000 vnđ 463.000.000 vnđ 463.000.000 vnđ Hyundai Tucson LMX 2.0 eVGT động cơ diesel nhập khẩu – 2010 445.000.000 vnđ 445.000.000 vnđ 445.000.000 vnđ Hyundai Tucson LX 2.0 VVT máy xăng nhập khẩu – 2010 440.000.000 vnđ 440.000.000 vnđ 440.000.000 vnđ Hyundai Tucson 2.0 AT 4WD máy xăng nhập khẩu – 2010 415.000.000 vnđ 428.000.000 won 450.000.000 vnđ Hyundai Tucson 2009 Hyundai Tucson 2.0 AT CRDi động cơ Diesel nhập khẩu – 2009. 515.000.000 vnđ 515.000.000 vnđ 515.000.000 vnđ Hyundai Tucson LMX 2.0 eVGT động cơ diesel nhập khẩu (FaceLift) – 2009. 465.000.000 vnđ 465.000.000 vnđ 465.000.000 vnđ Hyundai Tucson LX 2.0 VVT máy xăng nhập khẩu (FaceLift) – 2009. 410.000.000 vnđ 410.000.000 vnđ 410.000.000 vnđ Hyundai Tucson LMX 2.0 VVT máy xăng nhập khẩu (FaceLift) – 2009. 399.000.000 vnđ 399.000.000 vnđ 399.000.000 vnđ Hyundai Tucson LX 2.0 eVGT động cơ diesel nhập khẩu (FaceLift) – 2009. 365.000.000 vnđ 399.000.000 vnđ 432.000.000 vnđ Hyundai Tucson 2.0 MT CRDi máy dầu nhập khẩu – 2009. 350.000.000 vnđ 350.000.000 vnđ 350.000.000 vnđ Hyundai Tucson 2.0 AT 4WD máy xăng nhập khẩu – 2009. 268.000.000 won 279.000.000 vnđ 288.000.000 won Hyundai Tucson 2.0 MT máy xăng nhập khẩu – 2009 265.000.000 vnđ 265.000.000 vnđ 265.000.000 vnđ Hyundai Tucson 2.0 AT máy xăng nhập khẩu – 2009 243.000.000 vnđ 269.000.000 vnđ 295.000.000 vnđ Hyundai Tucson 2006 Hyundai Tucson 2.0 AT CRDi động cơ diesel nhập khẩu – 2006 270.000.000 vnđ 270.000.000 vnđ 270.000.000 vnđ Hyundai Tucson 2005 Hyundai Tucson 2.0 MT CRDi máy dầu nhập khẩu – 2005. 275.000.000 vnđ 275.000.000 vnđ 275.000.000 vnđ Hyundai Tucson 2004 Hyundai Tucson 2.0 AT 4WD máy xăng nhập khẩu – 2004 280.000.000 vnđ 280.000.000 vnđ 280.000.000 vnđ
READ  So sánh xe Hyundai Grand i10 bản thiếu và bản đủ | Avolution.com.vn

Ghi chú: Giá xe Hyundai Tucson cũ Trên đây là tổng hợp từ danh sách mua bán xe ô tô trên Bonbanh.com. Bạn nên thương lượng trực tiếp với đại lý bán xe trên Bonbanh.com để được giá tốt nhất.

Last modified: 26/05/2022

Author

Comments

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud