hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2002 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Hyundai SantaFe cũ theo từng năm cụ thể như sau.

Phiên bản Giá thấp nhất Giá trung bình Giá cao nhất Hyundai SantaFe 2022 Hyundai SantaFe Cao cấp 2.2L HTRAC máy dầu – 2022 1.430.000.000 1.442.000.000 1.450.000.000 Hyundai SantaFe Cao cấp 2.5L HTRAC máy xăng – 2022 1.328.000.000 1.343.000.000 1.355.000.000 Hyundai SantaFe Đặc biệt 2.2L HTRAC máy dầu – 2022 1.245.000.000 1.245.000.000 1.245.000.000 Hyundai SantaFe 2021 Hyundai SantaFe Đặc biệt 2.2L HTRAC máy dầu (FaceLift) – 2021 1.315.000.000 1.365.000.000 1.415.000.000 Hyundai SantaFe Cao cấp 2.2L HTRAC máy dầu (FaceLift) – 2021 1.280.000.000 1.442.000.000 1.520.000.000 Hyundai SantaFe Cao cấp 2.5L HTRAC máy xăng (FaceLift) – 2021 1.270.000.000 1.352.000.000 1.429.000.000 Hyundai SantaFe Đặc biệt 2.5L HTRAC máy xăng (FaceLift) – 2021 1.260.000.000 1.260.000.000 1.260.000.000 Hyundai SantaFe Tiêu chuẩn 2.2L máy dầu (FaceLift) – 2021 1.210.000.000 1.210.000.000 1.210.000.000 Hyundai SantaFe Cao cấp 2.4L HTRAC máy xăng – 2021 1.170.000.000 1.185.000.000 1.190.000.000 Hyundai SantaFe Cao cấp 2.2L HTRAC máy dầu – 2021 1.150.000.000 1.255.000.000 1.460.000.000 Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu – 2021 1.095.000.000 1.095.000.000 1.095.000.000 Hyundai SantaFe Tiêu chuẩn 2.5L máy xăng (FaceLift) – 2021 1.050.000.000 1.101.000.000 1.130.000.000 Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng – 2021 989.000.000 1.002.000.000 1.029.000.000 Hyundai SantaFe 2020 Hyundai SantaFe Premium 2.2L HTRAC máy dầu – 2020 1.149.000.000 1.221.000.000 1.280.000.000 Hyundai SantaFe 2.2L HTRAC máy dầu – 2020 1.060.000.000 1.095.000.000 1.130.000.000 Hyundai SantaFe 2.4L HTRAC máy xăng – 2020 1.055.000.000 1.063.000.000 1.070.000.000 Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu – 2020 1.039.000.000 1.065.000.000 1.090.000.000 Hyundai SantaFe Premium 2.4L HTRAC máy xăng – 2020 998.000.000 1.121.000.000 1.165.000.000 Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng – 2020 920.000.000 971.000.000 999.000.000 Hyundai SantaFe 2019 Hyundai SantaFe Premium 2.2L HTRAC máy dầu – 2019 1.070.000.000 1.147.000.000 1.195.000.000 Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu – 2019 1.020.000.000 1.073.000.000 1.100.000.000 Hyundai SantaFe 2.2L HTRAC máy dầu – 2019 990.000.000 1.084.000.000 1.139.000.000 Hyundai SantaFe 2.4L HTRAC máy xăng – 2019 973.000.000 1.013.000.000 1.060.000.000 Hyundai SantaFe Premium 2.4L HTRAC máy xăng – 2019 946.000.000 1.044.000.000 1.080.000.000 Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng – 2019 899.000.000 927.000.000 945.000.000 Hyundai SantaFe 2018 Hyundai SantaFe Premium 2.2L HTRAC máy dầu (FaceLift) – 2018 1.275.000.000 1.275.000.000 1.275.000.000 Hyundai SantaFe 2.2L HTRAC máy dầu (FaceLift) – 2018 995.000.000 1.008.000.000 1.020.000.000 Hyundai SantaFe 2.4L HTRAC máy xăng (FaceLift) – 2018 939.000.000 939.000.000 939.000.000 Hyundai SantaFe 2.2L 4WD máy dầu – 2018 893.000.000 960.000.000 975.000.000 Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu (FaceLift) – 2018 888.000.000 888.000.000 888.000.000 Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng – 2018 858.000.000 858.000.000 858.000.000 Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu – 2018 855.000.000 855.000.000 855.000.000 Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng (FaceLift) – 2018 855.000.000 855.000.000 855.000.000 Hyundai SantaFe 2.4L 4WD máy xăng – 2018 768.000.000 867.000.000 898.000.000 Hyundai SantaFe 2017 Hyundai SantaFe 2.2L 4WD máy dầu – 2017 830.000.000 870.000.000 925.000.000 Hyundai SantaFe 2.4L 4WD máy xăng – 2017 780.000.000 821.000.000 850.000.000 Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu – 2017 775.000.000 825.000.000 850.000.000 Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng – 2017 765.000.000 808.000.000 850.000.000 Hyundai SantaFe 2016 Hyundai SantaFe 2.2L 4WD máy dầu – 2016 840.000.000 870.000.000 900.000.000 Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu – 2016 825.000.000 825.000.000 825.000.000 Hyundai SantaFe 2.4L 4WD máy xăng – 2016 760.000.000 794.000.000 825.000.000 Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng – 2016 689.000.000 721.000.000 766.000.000 Hyundai SantaFe 2015 Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu – 2015 828.000.000 828.000.000 828.000.000 Hyundai SantaFe 2.2L 4WD máy dầu – 2015 790.000.000 790.000.000 790.000.000 Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu – 2015 769.000.000 792.000.000 815.000.000 Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng – 2015 705.000.000 720.000.000 745.000.000 Hyundai SantaFe 2.4L 4WD máy xăng – 2015 695.000.000 744.000.000 780.000.000 Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng – 2015 670.000.000 675.000.000 679.000.000 Hyundai SantaFe 2014 Hyundai SantaFe 2.2L 4WD máy dầu nhập khẩu – 2014 805.000.000 805.000.000 805.000.000 Hyundai SantaFe 2.2L 4WD máy dầu – 2014 800.000.000 800.000.000 800.000.000 Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng – 2014 780.000.000 780.000.000 780.000.000 Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu nhập khẩu – 2014 768.000.000 768.000.000 768.000.000 Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu – 2014 735.000.000 735.000.000 735.000.000 Hyundai SantaFe 2.4L 4WD máy xăng nhập khẩu – 2014 695.000.000 707.000.000 720.000.000 Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng nhập khẩu – 2014 690.000.000 690.000.000 690.000.000 Hyundai SantaFe 2.4L 4WD máy xăng – 2014 678.000.000 709.000.000 735.000.000 Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng – 2014 675.000.000 675.000.000 675.000.000 Hyundai SantaFe 2013 Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu nhập khẩu – 2013 715.000.000 715.000.000 715.000.000 Hyundai SantaFe 2.0L máy dầu nhập khẩu – 2013 690.000.000 690.000.000 690.000.000 Hyundai SantaFe 2.4L 4WD máy xăng nhập khẩu – 2013 669.000.000 679.000.000 689.000.000 Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng nhập khẩu – 2013 648.000.000 676.000.000 685.000.000 Hyundai SantaFe 2012 Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu nhập khẩu (FaceLift) – 2012 680.000.000 686.000.000 690.000.000 Hyundai SantaFe 2.2L 4WD máy dầu nhập khẩu – 2012 619.000.000 655.000.000 690.000.000 Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng nhập khẩu – 2012 595.000.000 595.000.000 595.000.000 Hyundai SantaFe 2.0L máy dầu nhập khẩu – 2012 588.000.000 604.000.000 619.000.000 Hyundai SantaFe 2.0L máy dầu nhập khẩu (FaceLift) – 2012 588.000.000 642.000.000 696.000.000 Hyundai SantaFe 2.4L 4WD máy xăng nhập khẩu – 2012 528.000.000 528.000.000 528.000.000 Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng nhập khẩu (FaceLift) – 2012 485.000.000 485.000.000 485.000.000 Hyundai SantaFe 2011 Hyundai SantaFe 2.2L 4WD máy dầu nhập khẩu – 2011 668.000.000 668.000.000 668.000.000 Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng nhập khẩu (FaceLift) – 2011 650.000.000 650.000.000 650.000.000 Hyundai SantaFe 2.2L 4WD máy dầu nhập khẩu (FaceLift) – 2011 635.000.000 635.000.000 635.000.000 Hyundai SantaFe 2.0L máy dầu nhập khẩu (FaceLift) – 2011 590.000.000 590.000.000 590.000.000 Hyundai SantaFe 2.0L máy dầu nhập khẩu – 2011 580.000.000 583.000.000 585.000.000 Hyundai SantaFe 2.4L 4WD máy xăng nhập khẩu (FaceLift) – 2011 570.000.000 590.000.000 610.000.000 Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng nhập khẩu – 2011 486.000.000 522.000.000 560.000.000 Hyundai SantaFe SLX máy dầu nhập khẩu – 2011 478.000.000 629.000.000 680.000.000 Hyundai SantaFe 2.4L 4WD máy xăng nhập khẩu – 2011 465.000.000 465.000.000 465.000.000 Hyundai SantaFe 2010 Hyundai SantaFe 2.2L 4WD máy dầu nhập khẩu – 2010 545.000.000 545.000.000 545.000.000 Hyundai SantaFe SLX máy dầu nhập khẩu – 2010 520.000.000 578.000.000 625.000.000 Hyundai SantaFe 2.0L máy dầu nhập khẩu – 2010 476.000.000 481.000.000 485.000.000 Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng nhập khẩu – 2010 450.000.000 450.000.000 450.000.000 Hyundai SantaFe 2.4L 4WD máy xăng nhập khẩu – 2010 430.000.000 430.000.000 430.000.000 Hyundai SantaFe 2009 Hyundai SantaFe SLX máy dầu nhập khẩu (FaceLift) – 2009 490.000.000 549.000.000 585.000.000 Hyundai SantaFe MLX 2.2L máy dầu nhập khẩu (FaceLift) – 2009 470.000.000 470.000.000 470.000.000 Hyundai SantaFe SLX máy dầu nhập khẩu – 2009 455.000.000 507.000.000 550.000.000 Hyundai SantaFe MLX 2.0L máy dầu nhập khẩu (FaceLift) – 2009 448.000.000 448.000.000 448.000.000 Hyundai SantaFe MLX 2.0L máy dầu nhập khẩu – 2009 440.000.000 464.000.000 496.000.000 Hyundai SantaFe CLX 2.0L máy dầu nhập khẩu – 2009 438.000.000 438.000.000 438.000.000 Hyundai SantaFe 2.2L 4WD máy dầu nhập khẩu – 2009 408.000.000 408.000.000 408.000.000 Hyundai SantaFe MLX 2.2L máy dầu nhập khẩu – 2009 380.000.000 390.000.000 400.000.000 Hyundai SantaFe 2.2 MT máy dầu nhập khẩu – 2009 375.000.000 375.000.000 375.000.000 Hyundai SantaFe 2.7 MT 4WD máy xăng nhập khẩu – 2009 350.000.000 350.000.000 350.000.000 Hyundai SantaFe 2.2 MT 4WD máy dầu nhập khẩu – 2009 348.000.000 348.000.000 348.000.000 Hyundai SantaFe 2.7L 4WD máy xăng nhập khẩu – 2009 335.000.000 335.000.000 335.000.000 Hyundai SantaFe 2.7 MT máy xăng nhập khẩu – 2009 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Hyundai SantaFe 2.0L máy dầu nhập khẩu (FaceLift) – 2009 230.000.000 230.000.000 230.000.000 Hyundai SantaFe 2008 Hyundai SantaFe SLX 2.0L 4WD máy dầu nhập khẩu – 2008 455.000.000 455.000.000 455.000.000 Hyundai SantaFe CLX 2.0L máy dầu nhập khẩu – 2008 445.000.000 445.000.000 445.000.000 Hyundai SantaFe SLX máy dầu nhập khẩu – 2008 430.000.000 443.000.000 455.000.000 Hyundai SantaFe 2.2L 4WD máy dầu nhập khẩu – 2008 425.000.000 425.000.000 425.000.000 Hyundai SantaFe 2.2 MT 4WD máy dầu nhập khẩu – 2008 420.000.000 420.000.000 420.000.000 Hyundai SantaFe MLX 2.2L 4WD máy dầu nhập khẩu – 2008 408.000.000 422.000.000 435.000.000 Hyundai SantaFe MLX 2.0L máy dầu nhập khẩu – 2008 393.000.000 428.000.000 550.000.000 Hyundai SantaFe MLX 2.2L máy dầu nhập khẩu – 2008 385.000.000 403.000.000 415.000.000 Hyundai SantaFe 2.2 MT máy dầu nhập khẩu – 2008 378.000.000 384.000.000 395.000.000 Hyundai SantaFe 2.7L 4WD máy xăng nhập khẩu – 2008 295.000.000 314.000.000 335.000.000 Hyundai SantaFe 2.7 MT 4WD máy xăng nhập khẩu – 2008 270.000.000 270.000.000 270.000.000 Hyundai SantaFe 2.7 MT máy xăng nhập khẩu – 2008 268.000.000 288.000.000 318.000.000 Hyundai SantaFe 2007 Hyundai SantaFe SLX 2.0L 4WD máy dầu nhập khẩu – 2007 468.000.000 468.000.000 468.000.000 Hyundai SantaFe CLX 2.2L máy dầu nhập khẩu – 2007 405.000.000 405.000.000 405.000.000 Hyundai SantaFe MLX 2.0L 4WD máy dầu nhập khẩu – 2007 400.000.000 400.000.000 400.000.000 Hyundai SantaFe MLX 2.0L máy dầu nhập khẩu – 2007 399.000.000 410.000.000 420.000.000 Hyundai SantaFe MLX 2.2L máy dầu nhập khẩu – 2007 392.000.000 396.000.000 399.000.000 Hyundai SantaFe 2.2L 4WD máy dầu nhập khẩu – 2007 380.000.000 413.000.000 445.000.000 Hyundai SantaFe MLX 2.2L máy dầu nhập khẩu – 2007 380.000.000 380.000.000 380.000.000 Hyundai SantaFe 2.7 MT máy xăng nhập khẩu – 2007 368.000.000 368.000.000 368.000.000 Hyundai SantaFe SLX máy dầu nhập khẩu – 2007 365.000.000 365.000.000 365.000.000 Hyundai SantaFe 2.7L 4WD máy xăng nhập khẩu – 2007 325.000.000 348.000.000 368.000.000 Hyundai SantaFe 2006 Hyundai SantaFe MLX 2.0L máy dầu nhập khẩu – 2006 400.000.000 400.000.000 400.000.000 Hyundai SantaFe CLX 2.2L máy dầu nhập khẩu – 2006 395.000.000 395.000.000 395.000.000 Hyundai SantaFe MLX 2.2L máy dầu nhập khẩu – 2006 378.000.000 378.000.000 378.000.000 Hyundai SantaFe SLX máy dầu nhập khẩu – 2006 360.000.000 360.000.000 360.000.000 Hyundai SantaFe 2.7L 4WD máy xăng nhập khẩu – 2006 328.000.000 328.000.000 328.000.000 Hyundai SantaFe 2.2L 4WD máy dầu nhập khẩu – 2006 317.000.000 317.000.000 317.000.000 Hyundai SantaFe 2.7 AT máy xăng nhập khẩu – 2006 285.000.000 285.000.000 285.000.000 Hyundai SantaFe 2005 Hyundai SantaFe SLX 2.2L máy dầu nhập khẩu (FaceLift) – 2005 405.000.000 405.000.000 405.000.000 Hyundai SantaFe MLX 2.0L máy dầu nhập khẩu (FaceLift) – 2005 355.000.000 355.000.000 355.000.000 Hyundai SantaFe MLX 2.2 MT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) – 2005 355.000.000 355.000.000 355.000.000 Hyundai SantaFe MLX 2.2L máy dầu nhập khẩu (FaceLift) – 2005 340.000.000 340.000.000 340.000.000 Hyundai SantaFe SLX 2.2L 4WD máy dầu nhập khẩu (FaceLift) – 2005 289.000.000 289.000.000 289.000.000 Hyundai SantaFe 2.2L 4WD máy dầu nhập khẩu (FaceLift) – 2005 285.000.000 285.000.000 285.000.000 Hyundai SantaFe Gold 2.0 AT 4WD máy dầu nhập khẩu – 2005 255.000.000 255.000.000 255.000.000 Hyundai SantaFe Gold 2.0 MT máy dầu nhập khẩu – 2005 236.000.000 236.000.000 236.000.000 Hyundai SantaFe Gold 2.0 AT máy dầu nhập khẩu – 2005 215.000.000 228.000.000 241.000.000 Hyundai SantaFe 2004 Hyundai SantaFe Gold 2.0 AT 4WD máy dầu nhập khẩu – 2004 269.000.000 269.000.000 269.000.000 Hyundai SantaFe 2.7 AT 4WD máy xăng nhập khẩu – 2004 248.000.000 248.000.000 248.000.000 Hyundai SantaFe Gold 2.0 AT máy dầu nhập khẩu – 2004 236.000.000 242.000.000 248.000.000 Hyundai SantaFe Gold 2.0 MT máy dầu nhập khẩu – 2004 215.000.000 215.000.000 215.000.000 Hyundai SantaFe 2.4 MT máy xăng nhập khẩu – 2004 190.000.000 190.000.000 190.000.000 Hyundai SantaFe 2003 Hyundai SantaFe Gold 2.7 AT máy xăng nhập khẩu – 2003 245.000.000 245.000.000 245.000.000 Hyundai SantaFe Gold 2.0 AT máy dầu nhập khẩu – 2003 235.000.000 238.000.000 240.000.000 Hyundai SantaFe Gold 2.0 AT 4WD máy dầu nhập khẩu – 2003 228.000.000 228.000.000 228.000.000 Hyundai SantaFe 2.4 MT máy xăng nhập khẩu – 2003 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Hyundai SantaFe Gold 2.0 MT máy dầu nhập khẩu – 2003 195.000.000 210.000.000 225.000.000 Hyundai SantaFe 2002 Hyundai SantaFe Gold 2.0 MT máy dầu nhập khẩu – 2002 170.000.000 170.000.000 170.000.000 Hyundai SantaFe Gold 2.0 AT máy dầu nhập khẩu – 2002 167.000.000 169.000.000 170.000.000
READ  Bán xe Hyundai Tucson 2020 cũ giá ưu đãi nhất hiện nay (5/2022) | Avolution.com.vn

Ghi chú: Giá xe Hyundai SantaFe cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.

Last modified: 24/05/2022

Author

Comments

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud