hiện đang bán trên bonbanh.com các dòng xe từ 2008 đến 2022 với số lượng quảng cáo xe trên toàn quốc. Giá xe ô tô Hyundai i10 cũ theo độ tuổi như sau.

Phiên bản Giá thấp nhất điểm trung bình Giá cao nhất Hyundai i10 2021 Hyundai i10 1.2 AT (FaceLift) – 2021 405.000.000 vnđ 428.000.000 won 435.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.2 AT – 2021 386.000.000 won 401.000.000 won 419.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.2 AT – 2021 380.000.000 won 380.000.000 won 380.000.000 won Hyundai i10 1.2 MT (FaceLift) – 2021 370.000.000 vnđ 370.000.000 vnđ 370.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.2 MT – 2021 355.000.000 vnđ 355.000.000 vnđ 355.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.2 MT – 2021 345.000.000 vnđ 345.000.000 vnđ 345.000.000 vnđ Hyundai i10 1.2 MT Tiêu chuẩn (FaceLift) – 2021 332.000.000 vnđ 351.000.000 vnđ 370.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.0 MT – 2021 322.000.000 vnđ 322.000.000 vnđ 322.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base – 2021 310.000.000 vnđ 329.000.000 vnđ 348.000.000 won Hyundai i10 2020 Hyundai i10 Grand 1.0 AT – 2020 405.000.000 vnđ 405.000.000 vnđ 405.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.2 AT – 2020 378.000.000 won 396.000.000 won 415.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.2 AT – 2020 365.000.000 vnđ 389.000.000 vnđ 410.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base – 2020 345.000.000 vnđ 345.000.000 vnđ 345.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.2 MT – 2020 320.000.000 won 335.000.000 vnđ 350.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base – 2020 317.000.000 won 317.000.000 won 317.000.000 won Hyundai i10 Grand 1.0 MT – 2020 315.000.000 vnđ 315.000.000 vnđ 315.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.2 MT – 2020 305.000.000 vnđ 336.000.000 won 355.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base – 2020 268.000.000 won 301.000.000 VND 330.000.000 vnđ Hyundai i10 2019 Hyundai i10 Grand 1.0 AT – 2019 383.000.000 vnđ 383.000.000 vnđ 383.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.2 AT – 2019 350.000.000 vnđ 375.000.000 vnđ 410.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.2 AT – 2019 338.000.000 won 368.000.000 won 400.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.0 MT – 2019 297.000.000 won 297.000.000 won 297.000.000 won Hyundai i10 Grand 1.2 MT – 2019 290.000.000 won 314.000.000 won 329.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.2 MT – 2019 278.000.000 won 314.000.000 won 355.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base – 2019 275.000.000 vnđ 283.000.000 vnđ 289.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base – 2019 268.000.000 won 272.000.000 vnđ 275.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base – 2019 258.000.000 won 285.000.000 vnđ 320.000.000 won Hyundai i10 2018 Hyundai i10 Grand 1.0 MT – 2018 360.000.000 vnđ 360.000.000 vnđ 360.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.2 AT – 2018 335.000.000 vnđ 361.000.000 vnđ 395.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.0 AT – 2018 328.000.000 won 328.000.000 won 328.000.000 won Hyundai i10 Grand 1.2 AT – 2018 318.000.000 won 349.000.000 vnđ 379.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.2 MT – 2018 275.000.000 vnđ 296.000.000 won 332.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.2 MT – 2018 260.000.000 vnđ 295.000.000 vnđ 320.000.000 won Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base – 2018 252.000.000 vnđ 252.000.000 vnđ 252.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base – 2018 250.000.000 vnđ 255.000.000 vnđ 260.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base – 2018 240.000.000 vnđ 283.000.000 vnđ 310.000.000 vnđ Hyundai i10 2017 Hyundai i10 Grand 1.2 AT nhập khẩu – 2017 355.000.000 vnđ 355.000.000 vnđ 355.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.2 AT (FaceLift) nhập khẩu – 2017 345.000.000 vnđ 356.000.000 won 365.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.2 MT – 2017 nhập khẩu 342.000.000 vnđ 342.000.000 vnđ 342.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.2 AT nhập khẩu – 2017 340.000.000 vnđ 340.000.000 vnđ 340.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.2 AT (FaceLift) nhập khẩu – 2017 335.000.000 vnđ 335.000.000 vnđ 335.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.2 AT (FaceLift) – 2017 330.000.000 vnđ 349.000.000 vnđ 370.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.0 AT nhập khẩu – 2017 315.000.000 vnđ 315.000.000 vnđ 315.000.000 vnđ Nhập khẩu Hyundai i10 Grand 1.0 AT (FaceLift) – 2017 300.000.000 đ 323.000.000 vnđ 340.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.2 AT (FaceLift) – 2017 299.000.000 vnđ 340.000.000 vnđ 388.000.000 won Hyundai i10 Grand 1.2 MT (FaceLift) nhập khẩu – 2017 296.000.000 won 296.000.000 won 296.000.000 won Hyundai i10 Grand 1.0 AT (FaceLift) – 2017 295.000.000 vnđ 314.000.000 won 323.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base nhập khẩu – 2017 289.000.000 vnđ 289.000.000 vnđ 289.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.2 MT (FaceLift) – 2017 273.000.000 vnđ 285.000.000 vnđ 292.000.000 won Nhập khẩu Hyundai i10 Grand 1.0 MT (FaceLift) – 2017 270.000.000 vnđ 274.000.000 won 280.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.2 MT (FaceLift) nhập khẩu – 2017 265.000.000 vnđ 265.000.000 vnđ 265.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.2 MT – 2017 nhập khẩu 260.000.000 vnđ 273.000.000 vnđ 290.000.000 won Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base (FaceLift) – 2017. 259.000.000 vnđ 259.000.000 vnđ 259.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.2 MT (FaceLift) – 2017 258.000.000 won 283.000.000 vnđ 330.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base – 2017 nhập khẩu 240.000.000 vnđ 250.000.000 vnđ 260.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.0 MT (FaceLift) – 2017 240.000.000 vnđ 255.000.000 vnđ 280.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base (FaceLift) – 2017 235.000.000 vnđ 250.000.000 vnđ 258.000.000 won Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base (FaceLift) nhập khẩu – 2017 220.000.000 won 242.000.000 vnđ 265.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base (FaceLift) nhập khẩu – 2017 219.000.000 vnđ 219.000.000 vnđ 219.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base nhập khẩu – 2017 213.000.000 vnđ 248.000.000 won 265.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base (FaceLift) nhập khẩu – 2017 210.000.000 vnđ 233.000.000 vnđ 255.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base (FaceLift) – 2017. 195.000.000 vnđ 245.000.000 vnđ 295.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.0 MT nhập khẩu – 2017 170.000.000 vnđ 249.000.000 vnđ 282.000.000 vnđ Hyundai i10 2016 Hyundai i10 Grand 1.2 AT nhập khẩu – 2016 310.000.000 vnđ 315.000.000 vnđ 320.000.000 won Hyundai i10 Grand 1.2 AT nhập khẩu – 2016 306.000.000 won 334.000.000 won 360.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.0 AT nhập khẩu – 2016 288.000.000 won 311.000.000 won 330.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.2 MT nhập khẩu – 2016 250.000.000 vnđ 268.000.000 won 300.000.000 đ Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base nhập khẩu – 2016 245.000.000 vnđ 250.000.000 vnđ 255.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.2 MT nhập khẩu – 2016 218.000.000 won 262.000.000 vnđ 310.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.0 MT nhập khẩu – 2016 195.000.000 vnđ 251.000.000 vnđ 320.000.000 won Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base nhập khẩu – 2016 184.000.000 won 229.000.000 vnđ 315.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base nhập khẩu – 2016 132.000.000 won 201.000.000 đ 230.000.000 vnđ Hyundai i10 2015 Hyundai i10 Grand 1.2 AT nhập khẩu – 2015 310.000.000 vnđ 318.000.000 won 328.000.000 won Hyundai i10 Grand 1.2 AT nhập khẩu – 2015 295.000.000 vnđ 325.000.000 vnđ 425.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.0 AT nhập khẩu – 2015 275.000.000 vnđ 296.000.000 won 320.000.000 won Hyundai i10 Grand 1.2 MT nhập khẩu – 2015 213.000.000 vnđ 231.000.000 vnđ 248.000.000 won Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base nhập khẩu – 2015 210.000.000 vnđ 210.000.000 vnđ 210.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base nhập khẩu – 2015 195.000.000 vnđ 221.000.000 vnđ 248.000.000 won Hyundai i10 Grand 1.0 MT nhập khẩu – 2015 185.000.000 vnđ 227.000.000 won 265.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.2 MT nhập khẩu – 2015 185.000.000 vnđ 241.000.000 won 265.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base nhập khẩu – 2015 160.000.000 vnđ 195.000.000 vnđ 243.000.000 vnđ Hyundai i10 2014 Hyundai i10 Grand 1.2 AT nhập khẩu – 2014 280.000.000 vnđ 297.000.000 won 315.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.0 AT nhập khẩu – 2014 274.000.000 won 287.000.000 won 298.000.000 won Hyundai i10 Grand 1.2 MT nhập khẩu – 2014 205.000.000 vnđ 205.000.000 vnđ 205.000.000 vnđ Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base nhập khẩu – 2014 190.000.000 vnđ 211.000.000 vnđ 238.000.000 won Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base nhập khẩu – 2014 178.000.000 won 178.000.000 won 178.000.000 won Hyundai i10 Grand 1.0 MT nhập khẩu – 2014 173.000.000 vnđ 208.000.000 won 234.000.000 won Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base nhập khẩu – 2014 160.000.000 vnđ 181.000.000 vnđ 220.000.000 won Hyundai i10 2013 Nhập khẩu Hyundai i10 Grand 1.2 AT (FaceLift) – 2013 310.000.000 vnđ 310.000.000 vnđ 310.000.000 vnđ Nhập khẩu Hyundai i10 Grand 1.0 AT (FaceLift) – 2013 286.000.000 won 286.000.000 won 286.000.000 won Hyundai i10 1.2 AT nhập khẩu – 2013 283.000.000 vnđ 283.000.000 vnđ 283.000.000 vnđ Nhập khẩu Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base (FaceLift) – 2013 210.000.000 vnđ 210.000.000 vnđ 210.000.000 vnđ Nhập khẩu Hyundai i10 Grand 1.0 MT (FaceLift) – 2013 198.000.000 won 198.000.000 won 198.000.000 won Hyundai i10 1.1 MT nhập khẩu – 2013 140.000.000 vnđ 148.000.000 won 155.000.000 vnđ Hyundai i10 2012 Hyundai i10 1.2 AT – 2012 nhập khẩu 219.000.000 vnđ 219.000.000 vnđ 219.000.000 vnđ Hyundai i10 1.1 MT nhập khẩu – 2012 156.000.000 won 156.000.000 won 156.000.000 won Hyundai i10 2011 Hyundai i10 1.2 AT (FaceLift) – 2011 nhập khẩu. 203.000.000 vnđ 237.000.000 won 265.000.000 vnđ Nhập khẩu Hyundai i10 1.1 MT (FaceLift) – 2011. 145.000.000 vnđ 156.000.000 won 165.000.000 vnđ Hyundai i10 2010 Hyundai i10 1.1 MT nhập khẩu – 2010 252.000.000 vnđ 252.000.000 vnđ 252.000.000 vnđ Hyundai i10 1.1 AT – 2010 nhập khẩu 232.000.000 vnđ 232.000.000 vnđ 232.000.000 vnđ Hyundai i10 1.2 MT – 2010 nhập khẩu 228.000.000 won 228.000.000 won 228.000.000 won Hyundai i10 1.2 AT – 2010 nhập khẩu 180.000.000 vnđ 206.000.000 won 226.000.000 won Hyundai i10 2009 Hyundai i10 1.2 AT nhập khẩu – 2009 220.000.000 won 220.000.000 won 220.000.000 won Hyundai i10 1.1 AT nhập khẩu – 2009 205.000.000 vnđ 205.000.000 vnđ 205.000.000 vnđ Hyundai i10 1.2 MT – 2009 nhập khẩu 185.000.000 vnđ 185.000.000 vnđ 185.000.000 vnđ Hyundai i10 1.1 MT nhập khẩu – 2009 172.000.000 vnđ 172.000.000 vnđ 172.000.000 vnđ Hyundai i10 2008 Hyundai i10 1.1 AT – 2008 nhập khẩu 188.000.000 won 191.000.000 won 193.000.000 vnđ Hyundai i10 1.1 MT nhập khẩu – 2008 125.000.000 vnđ 154.000.000 won 182.000.000 vnđ
READ  Hyundai Santa Cruz: Giá Xe, Thông Số và Hình Ảnh | Avolution.com.vn

Ghi chú: Giá xe cũ Hyundai i10 Trên đây là tổng hợp từ danh sách mua bán xe ô tô trên Bonbanh.com. Bạn nên thương lượng trực tiếp với đại lý bán xe trên Bonbanh.com để được giá tốt nhất.

Last modified: 25/05/2022

Author

Comments

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud