hiện đang bán trên bonbanh.com các đời xe 2008 – 2021 với số lượng xe quảng cáo trên toàn quốc. Giá xe ô tô Hyundai Grand Starex đã qua sử dụng theo năm cụ thể như sau.

Phiên bản Giá thấp nhất điểm trung bình Giá cao nhất Hyundai Grand Starex 2020 Hyundai Grand Starex Ambulance động cơ diesel 2.5 MT – 2020 765.000.000 vnđ 765.000.000 vnđ 765.000.000 vnđ Hyundai Grand Starex 2018 Hyundai Grand Starex Ambulance động cơ diesel 2.5 MT – 2018 650.000.000 vnđ 650.000.000 vnđ 650.000.000 vnđ Hyundai Grand Starex Ambulance 2.4 MT máy xăng – 2018 630.000.000 vnđ 630.000.000 vnđ 630.000.000 vnđ Hyundai Grand Starex 2017 Hyundai Grand Starex Limousine 2.4 AT máy xăng – 2017 1,070,000,000 VND 1,073,000,000 VND 1,075,000,000 VND Hyundai Grand Starex 2.4 MT máy xăng – 2017 750.000.000 vnđ 750.000.000 vnđ 750.000.000 vnđ Động cơ diesel Hyundai Grand Starex Valve 2.5 MT – 2017 645.000.000 vnđ 645.000.000 vnđ 645.000.000 vnđ Động cơ diesel Hyundai Grand Starex Valve 2.5 MT – 2017 625.000.000 vnđ 625.000.000 vnđ 625.000.000 vnđ Hyundai Grand Starex 2.5 MT động cơ diesel – 2017 560.000.000 vnđ 608.000.000 won 655.000.000 vnđ Hyundai Grand Starex 2.4 AT máy xăng – 2017 550.000.000 vnđ 550.000.000 vnđ 550.000.000 vnđ Hyundai Grand Starex Van 2.4 MT máy xăng – 2017 525.000.000 vnđ 525.000.000 vnđ 525.000.000 vnđ Hyundai Grand Starex Ambulance động cơ diesel 2.5 MT – 2017 500.000.000 đ 500.000.000 đ 500.000.000 đ Hyundai Grand Starex 2016 Hyundai Grand Starex Limousine 2.4 AT máy xăng – 2016 69.000.000 vnđ 69.000.000 vnđ 69.000.000 vnđ Hyundai Grand Starex Van 2.5 AT động cơ diesel – 2016 640.000.000 vnđ 640.000.000 vnđ 640.000.000 vnđ Động cơ diesel Hyundai Grand Starex Valve 2.5 MT – 2016 605.000.000 vnđ 612.000.000 vnđ 618.000.000 won Động cơ diesel Hyundai Grand Starex Valve 2.5 MT – 2016 545.000.000 vnđ 570.000.000 vnđ 595.000.000 vnđ Hyundai Grand Starex 2.4 MT máy xăng – 2016 500.000.000 đ 500.000.000 đ 500.000.000 đ Hyundai Grand Starex 2.5 MT động cơ diesel – 2016 500.000.000 đ 577.000.000 won 666.000.000 won Hyundai Grand Starex 2.4 AT máy xăng – 2016 479.000.000 vnđ 479.000.000 vnđ 479.000.000 vnđ Hyundai Grand Starex Van 2.4 MT máy xăng – 2016 430.000.000 won 430.000.000 won 430.000.000 won Hyundai Grand Starex 2015 Hyundai Grand Starex Limousine 2.4 AT máy xăng – 2015 89.000.000 vnđ 89.000.000 vnđ 89.000.000 vnđ Động cơ diesel Hyundai Grand Starex Valve 2.5 MT – 2015 530.000.000 won 530.000.000 won 530.000.000 won Hyundai Grand Starex Van 2.5 AT động cơ diesel – 2015 530.000.000 won 530.000.000 won 530.000.000 won Hyundai Grand Starex 2.4 AT máy xăng (FaceLift) – 2015. 479.000.000 vnđ 479.000.000 vnđ 479.000.000 vnđ Động cơ diesel Hyundai Grand Starex Valve 2.5 MT – 2015 475.000.000 vnđ 481.000.000 vnđ 486.000.000 won Hyundai Grand Starex 2.5 MT động cơ diesel – 2015 455.000.000 vnđ 524.000.000 won 595.000.000 vnđ Hyundai Grand Starex 2.4 AT động cơ xăng – 2015 450.000.000 vnđ 450.000.000 vnđ 450.000.000 vnđ Hyundai Grand Starex Van 2.4 MT máy xăng – 2015 439.000.000 vnđ 439.000.000 vnđ 439.000.000 vnđ Hyundai Grand Starex 2.4 MT máy xăng – 2015 380.000.000 won 380.000.000 won 380.000.000 won Hyundai Grand Starex 2014 Hyundai Grand Starex Limousine 2.4 AT máy xăng – 2014 760.000.000 vnđ 760.000.000 vnđ 760.000.000 vnđ Hyundai Grand Starex 2.4 AT máy xăng – 2014 540.000.000 won 540.000.000 won 540.000.000 won Động cơ diesel Hyundai Grand Starex Valve 2.5 AT – 2014 520.000.000 vnđ 528.000.000 won 535.000.000 vnđ Động cơ diesel Hyundai Grand Starex Valve 2.5 MT – 2014 495.000.000 vnđ 495.000.000 vnđ 495.000.000 vnđ Hyundai Grand Starex 2.5 MT động cơ diesel – 2014 468.000.000 won 484.000.000 won 505.000.000 vnđ Hyundai Grand Starex 2.4 MT máy xăng – 2014 410.000.000 vnđ 410.000.000 vnđ 410.000.000 vnđ Hyundai Grand Starex Van 2.4 MT máy xăng – 2014 405.000.000 vnđ 405.000.000 vnđ 405.000.000 vnđ 2013 Hyundai Grand Starex Hyundai Grand Starex Van 2.5 AT động cơ diesel – 2013 530.000.000 won 530.000.000 won 530.000.000 won Hyundai Grand Starex 2.5 MT động cơ diesel – 2013 436.000.000 won 480.000.000 vnđ 550.000.000 vnđ Hyundai Grand Starex Van 2.5 MT động cơ diesel – 2013 390.000.000 vnđ 390.000.000 vnđ 390.000.000 vnđ Hyundai Grand Starex Van 2.4 MT máy xăng – 2013 369.000.000 vnđ 370.000.000 vnđ 370.000.000 vnđ Hyundai Grand Starex 2.4 MT máy xăng – 2013 333.000.000 vnđ 342.000.000 vnđ 350.000.000 vnđ Hyundai Grand Starex 2012 Động cơ diesel Hyundai Grand Starex Valve 2.5 AT – 2012 490.000.000 won 490.000.000 won 490.000.000 won Hyundai Grand Starex 2.5 MT động cơ diesel – 2012 456.000.000 won 456.000.000 won 456.000.000 won Hyundai Grand Starex Van 2.4 MT máy xăng – 2012 440.000.000 vnđ 440.000.000 vnđ 440.000.000 vnđ Động cơ diesel Hyundai Grand Starex Valve 2.5 MT – 2012 378.000.000 won 378.000.000 won 378.000.000 won Hyundai Grand Starex 2.4 MT máy xăng – 2012 290.000.000 won 290.000.000 won 290.000.000 won Hyundai Grand Starex 2011 Hyundai Grand Starex 2.4 MT máy xăng – 2011 445.000.000 vnđ 445.000.000 vnđ 445.000.000 vnđ Hyundai Grand Starex 2.5 MT động cơ diesel – 2011 425.000.000 vnđ 425.000.000 vnđ 425.000.000 vnđ Động cơ diesel Hyundai Grand Starex Valve 2.5 MT – 2011 415.000.000 vnđ 415.000.000 vnđ 415.000.000 vnđ Động cơ diesel Hyundai Grand Starex Valve 2.5 AT – 2011 400.000.000 vnđ 400.000.000 vnđ 400.000.000 vnđ Động cơ diesel Hyundai Grand Starex Valve 2.5 MT – 2011 318.000.000 won 318.000.000 won 318.000.000 won Hyundai Grand Starex Van 2.4 MT máy xăng – 2011 260.000.000 vnđ 260.000.000 vnđ 260.000.000 vnđ Hyundai Grand Starex 2010 Động cơ diesel Hyundai Grand Starex Valve 2.5 AT – 2010 515.000.000 vnđ 515.000.000 vnđ 515.000.000 vnđ Động cơ diesel Hyundai Grand Starex Valve 2.5 MT – 2010 445.000.000 vnđ 445.000.000 vnđ 445.000.000 vnđ Hyundai Grand Starex 2.5 MT động cơ diesel – 2010 440.000.000 vnđ 440.000.000 vnđ 440.000.000 vnđ Hyundai Grand Starex Van 2.5 AT động cơ diesel – 2010 418.000.000 won 418.000.000 won 418.000.000 won Động cơ diesel Hyundai Grand Starex Valve 2.5 MT – 2010 395.000.000 vnđ 411.000.000 won 430.000.000 won Hyundai Grand Starex 2.4 MT máy xăng – 2010 368.000.000 won 373.000.000 vnđ 378.000.000 won Hyundai Grand Starex Van 2.4 MT máy xăng – 2010 275.000.000 vnđ 275.000.000 vnđ 275.000.000 vnđ Hyundai Grand Starex 2009 Hyundai Grand Starex 2.5 AT động cơ diesel – 2009 376.000.000 won 376.000.000 won 376.000.000 won Động cơ diesel Hyundai Grand Starex Valve 2.5 MT – 2009 365.000.000 vnđ 365.000.000 vnđ 365.000.000 vnđ Động cơ diesel Hyundai Grand Starex Valve 2.5 AT – 2009 335.000.000 vnđ 335.000.000 vnđ 335.000.000 vnđ Hyundai Grand Starex 2.5 MT động cơ diesel – 2009 253.000.000 vnđ 301.000.000 VND 360.000.000 vnđ Hyundai Grand Starex 2.4 MT máy xăng – 2009 235.000.000 vnđ 298.000.000 won 360.000.000 vnđ Động cơ diesel Hyundai Grand Starex Valve 2.5 MT – 2009 152.000.000 vnđ 152.000.000 vnđ 152.000.000 vnđ Hyundai Grand Starex 2008 Hyundai Grand Starex 2.5 AT động cơ diesel – 2008 575.000.000 vnđ 575.000.000 vnđ 575.000.000 vnđ Động cơ diesel Hyundai Grand Starex Valve 2.5 AT – 2008 315.000.000 vnđ 315.000.000 vnđ 315.000.000 vnđ Động cơ diesel Hyundai Grand Starex Valve 2.5 MT – 2008 299.000.000 vnđ 299.000.000 vnđ 299.000.000 vnđ Hyundai Grand Starex 2.5 MT động cơ diesel – 2008 299.000.000 vnđ 299.000.000 vnđ 299.000.000 vnđ Hyundai Grand Starex 2.4 MT máy xăng – 2008 298.000.000 won 298.000.000 won 298.000.000 won Động cơ diesel Hyundai Grand Starex Valve 2.5 MT – 2008 263.000.000 vnđ 263.000.000 vnđ 263.000.000 vnđ Hyundai Grand Starex Van 2.4 MT máy xăng – 2008 240.000.000 vnđ 240.000.000 vnđ 240.000.000 vnđ 2007 Hyundai Grand Starex Động cơ diesel Hyundai Grand Starex Valve 2.5 AT – 2007 290.000.000 won 290.000.000 won 290.000.000 won Hyundai Grand Starex 2.5 MT động cơ diesel – 2007 233.000.000 vnđ 248.000.000 won 263.000.000 vnđ Động cơ diesel Hyundai Grand Starex Valve 2.5 MT – 2007 195.000.000 vnđ 275.000.000 vnđ 335.000.000 vnđ
READ  Hyundai Sonata 2020 giá bao nhiêu? | Avolution.com.vn

Ghi chú: Giá xe cũ Hyundai Grand Starex Trên đây là tổng hợp từ danh sách mua bán xe ô tô trên Bonbanh.com. Bạn nên thương lượng trực tiếp với đại lý bán xe trên Bonbanh.com để được giá tốt nhất.

Last modified: 26/05/2022

Author

Comments

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud