Honda Civic cũ : mua bán xe Civic cũ giá rẻ 05/2022 | Avolution.com.vn

Honda 0 lượt xem

hiện đang bán trên bonbanh.com các dòng xe từ 2006 đến 2022 với số lượng quảng cáo xe trên toàn quốc. Giá xe Honda Civic cũ theo độ tuổi như sau.

Phiên bản Giá thấp nhất điểm trung bình Giá cao nhất Honda Civic 2022 Honda Civic RS 1.5 AT máy xăng nhập khẩu – 2022 875.000.000 vnđ 875.000.000 vnđ 875.000.000 vnđ Honda Civic 2021 Honda Civic RS 1.5 AT máy xăng nhập khẩu – 2021 84.000.000 vnđ 84.000.000 vnđ 84.000.000 vnđ Honda Civic G 1.8 AT máy xăng nhập khẩu – 2021 750.000.000 vnđ 759.000.000 vnđ 768.000.000 won Honda Civic 2020 Honda Civic RS 1.5 AT máy xăng nhập khẩu – 2020 778.000.000 won 808.000.000 won 846.000.000 won Honda Civic E 1.8 AT máy xăng nhập khẩu – 2020 638.000.000 won 638.000.000 won 638.000.000 won Honda Civic G 1.8 AT máy xăng nhập khẩu – 2020 635.000.000 vnđ 712.000.000 vnđ 755.000.000 vnđ Honda Civic 2019 Honda Civic 1.5L Vtec Turbo máy xăng nhập khẩu – 2019 859.000.000 vnđ 859.000.000 vnđ 859.000.000 vnđ Honda Civic 1.5G Vtec Turbo máy xăng nhập khẩu – 2019 758.000.000 won 758.000.000 won 758.000.000 won Honda Civic RS 1.5 AT máy xăng nhập khẩu (FaceLift) – 2019. 730.000.000 vnđ 775.000.000 vnđ 82.000.000 vnđ Honda Civic G 1.8 AT máy xăng nhập khẩu (FaceLift) – 2019. 640.000.000 vnđ 733.000.000 vnđ 1.250.000.000 vnđ Honda Civic 1.8 E máy xăng nhập khẩu – 2019 639.000.000 vnđ 651.000.000 vnđ 680.000.000 vnđ Honda Civic E 1.8 AT máy xăng nhập khẩu (FaceLift) – 2019. 610.000.000 vnđ 647.000.000 won 700.000.000 vnđ Honda Civic 2018 Honda Civic 1.5G Vtec Turbo máy xăng nhập khẩu – 2018 715.000.000 vnđ 717.000.000 won 720.000.000 vnđ Honda Civic 1.5L Vtec Turbo máy xăng nhập khẩu – 2018 678.000.000 won 729.000.000 vnđ 850.000.000 vnđ Honda Civic 1.8 E máy xăng nhập khẩu – 2018 585.000.000 vnđ 638.000.000 won 685.000.000 vnđ Honda Civic 2017 Honda Civic 1.5L Vtec Turbo máy xăng nhập khẩu – 2017 635.000.000 vnđ 669.000.000 vnđ 699.000.000 VND Honda Civic 1.8 E máy xăng nhập khẩu – 2017 590.000.000 won 617.000.000 won 640.000.000 vnđ Honda Civic 2016 Honda Civic 1.5L Vtec Turbo máy xăng nhập khẩu – 2016 650.000.000 vnđ 650.000.000 vnđ 650.000.000 vnđ Honda Civic Modulo 2.0 AT máy xăng – 2016 580.000.000 vnđ 580.000.000 vnđ 580.000.000 vnđ Honda Civic 1.8 AT máy xăng – 2016 535.000.000 vnđ 535.000.000 vnđ 535.000.000 vnđ Honda Civic 2.0 AT máy xăng – 2016 515.000.000 vnđ 518.000.000 won 520.000.000 won Honda Civic 2015 Honda Civic Modulo 1.8 AT máy xăng – 2015 550.000.000 vnđ 550.000.000 vnđ 550.000.000 vnđ Honda Civic Modulo 2.0 AT máy xăng – 2015 538.000.000 won 538.000.000 won 538.000.000 won Honda Civic 2.0 AT máy xăng – 2015 465.000.000 vnđ 478.000.000 won 485.000.000 vnđ Honda Civic 1.8 AT máy xăng – 2015 443.000.000 vnđ 452.000.000 vnđ 458.000.000 won Honda Civic 2014 Honda Civic 2.0 AT máy xăng – 2014 499.000.000 vnđ 499.000.000 vnđ 499.000.000 vnđ Honda Civic 2.0 AT máy xăng (FaceLift) – 2014 475.000.000 vnđ 475.000.000 vnđ 475.000.000 vnđ Honda Civic 1.8 AT máy xăng (FaceLift) – 2014 435.000.000 vnđ 442.000.000 vnđ 445.000.000 vnđ Honda Civic 1.8 AT máy xăng – 2014 420.000.000 won 433.000.000 vnđ 445.000.000 vnđ Honda Civic 1.8 MT máy xăng – 2014 338.000.000 won 344.000.000 won 355.000.000 vnđ Honda Civic 2013 Honda Civic 2.0 AT máy xăng – 2013 418.000.000 won 418.000.000 won 418.000.000 won Honda Civic 1.8 AT máy xăng – 2013 340.000.000 vnđ 380.000.000 won 415.000.000 vnđ Honda Civic 1.8 MT máy xăng – 2013 318.000.000 won 338.000.000 won 358.000.000 won Honda Civic 2012 Honda Civic 2.0 AT máy xăng (FaceLift) – 2012 400.000.000 vnđ 411.000.000 won 425.000.000 vnđ Honda Civic 2.0 AT máy xăng – 2012 390.000.000 vnđ 390.000.000 vnđ 390.000.000 vnđ Honda Civic 1.8 AT máy xăng (FaceLift) – 2012 369.000.000 vnđ 401.000.000 won 420.000.000 won Honda Civic 1.8 MT máy xăng – 2012 350.000.000 vnđ 350.000.000 vnđ 350.000.000 vnđ Honda Civic 1.8 AT máy xăng – 2012 345.000.000 vnđ 370.000.000 vnđ 398.000.000 won Honda Civic 1.8 MT máy xăng (FaceLift) – 2012 315.000.000 vnđ 334.000.000 won 355.000.000 vnđ Honda Civic 2011 Honda Civic 2.0 AT máy xăng – 2011 348.000.000 won 375.000.000 vnđ 390.000.000 vnđ Honda Civic 1.8 AT máy xăng – 2011 330.000.000 vnđ 353.000.000 vnđ 385.000.000 vnđ Honda Civic 1.8 MT máy xăng – 2011 245.000.000 vnđ 269.000.000 vnđ 315.000.000 vnđ Honda Civic 2010 Honda Civic 1.3 AT Sport máy xăng nhập khẩu – 2010 453.000.000 vnđ 453.000.000 vnđ 453.000.000 vnđ Honda Civic 2.0 AT máy xăng – 2010 320.000.000 won 333.000.000 vnđ 345.000.000 vnđ Honda Civic 1.8 AT máy xăng – 2010 285.000.000 vnđ 318.000.000 won 348.000.000 won Honda Civic 1.8 MT máy xăng – 2010 195.000.000 vnđ 271.000.000 vnđ 325.000.000 vnđ Honda Civic 2009 Honda Civic 2.0 AT máy xăng – 2009 320.000.000 won 327.000.000 won 340.000.000 vnđ Honda Civic 2.0 AT máy xăng (FaceLift) – 2009 300.000.000 đ 325.000.000 vnđ 348.000.000 won Honda Civic 1.8 AT máy xăng (FaceLift) – 2009 285.000.000 vnđ 303.000.000 vnđ 350.000.000 vnđ Honda Civic 1.8 AT máy xăng – 2009 270.000.000 vnđ 293.000.000 vnđ 320.000.000 won Honda Civic 1.8 MT máy xăng – 2009 228.000.000 won 252.000.000 vnđ 285.000.000 vnđ Honda Civic 1.8 MT máy xăng (FaceLift) – 2009 223.000.000 vnđ 246.000.000 won 265.000.000 vnđ Honda Civic 2008 Honda Civic 2.0 AT máy xăng – 2008 260.000.000 vnđ 294.000.000 won 325.000.000 vnđ Honda Civic 1.8 AT máy xăng – 2008 230.000.000 vnđ 272.000.000 vnđ 305.000.000 vnđ Honda Civic 1.8 MT máy xăng – 2008 205.000.000 vnđ 240.000.000 vnđ 279.000.000 vnđ Honda Civic 2007 Honda Civic 2.0 AT máy xăng – 2007 258.000.000 won 287.000.000 won 350.000.000 vnđ Honda Civic 1.8 AT máy xăng (FaceLift) – 2007 258.000.000 won 274.000.000 won 295.000.000 vnđ Honda Civic 1.8 AT máy xăng – 2007 235.000.000 vnđ 263.000.000 vnđ 280.000.000 vnđ Honda Civic 1.8 MT máy xăng – 2007 202.000.000 vnđ 228.000.000 won 260.000.000 vnđ Honda Civic 2006 Honda Civic 1.6 AT máy xăng nhập khẩu – 2006 298.000.000 won 299.000.000 vnđ 300.000.000 đ Honda Civic 1.3 AT hybrid nhập khẩu – 2006 275.000.000 vnđ 275.000.000 vnđ 275.000.000 vnđ Honda Civic 1.8 AT máy xăng – 2006 235.000.000 vnđ 250.000.000 vnđ 275.000.000 vnđ Honda Civic 1.8 MT máy xăng – 2006 235.000.000 vnđ 235.000.000 vnđ 235.000.000 vnđ Honda Civic 2.0 AT máy xăng – 2006 228.000.000 won 252.000.000 vnđ 258.000.000 won Honda Civic 2002 Honda Civic 1.5 MT máy xăng nhập khẩu – 2002 90.000.000 vnđ 90.000.000 vnđ 90.000.000 vnđ Honda Civic 2000 Honda Civic 1.6 AT máy xăng nhập khẩu – 2000 168.000.000 won 168.000.000 won 168.000.000 won Honda Civic 1997 Honda Civic 1.6 MT máy xăng nhập khẩu – 1997 89.000.000 vnđ 89.000.000 vnđ 89.000.000 vnđ Honda Civic 1996 Honda Civic 1.5 MT máy xăng nhập khẩu – 1996 128.000.000 vnđ 128.000.000 vnđ 128.000.000 vnđ Honda Civic 1.6 MT máy xăng nhập khẩu – 1996 98.000.000 won 98.000.000 won 98.000.000 won 1995 Honda Civic Honda Civic 1.5 MT máy xăng nhập khẩu – 1995 95.000.000 vnđ 95.000.000 vnđ 95.000.000 vnđ Honda Civic 1.6 MT máy xăng nhập khẩu – 1995 88.000.000 vnđ 88.000.000 vnđ 88.000.000 vnđ 1994 Honda Civic Honda Civic 1.6 AT máy xăng nhập khẩu – 1994 134.000.000 won 134.000.000 won 134.000.000 won Honda Civic 1.6 MT máy xăng nhập khẩu – 1994 79.000.000 vnđ 79.000.000 vnđ 79.000.000 vnđ Honda Civic 1.5 MT máy xăng nhập khẩu – 1994 69.000.000 vnđ 69.000.000 vnđ 69.000.000 vnđ Honda Civic 1993 Honda Civic 1.3 MT máy xăng nhập khẩu – 1993 128.000.000 vnđ 128.000.000 vnđ 128.000.000 vnđ Honda Civic 1990 Honda Civic 1.6 MT máy xăng nhập khẩu – 1990 35.000.000 vnđ 35.000.000 vnđ 35.000.000 vnđ Honda Civic 1989 Honda Civic 1.5 MT máy xăng nhập khẩu – 1989 90.000.000 vnđ 90.000.000 vnđ 90.000.000 vnđ Honda Civic 1.5 MT máy xăng nhập khẩu – 1989 85.000.000 vnđ 85.000.000 vnđ 85.000.000 vnđ Honda Civic 1.3 MT Wagon máy xăng nhập khẩu – 1989 85.000.000 vnđ 85.000.000 vnđ 85.000.000 vnđ Honda Civic 1.6 AT máy xăng nhập khẩu – 1989 80.000.000 vnđ 80.000.000 vnđ 80.000.000 vnđ Honda Civic 1.3 MT máy xăng nhập khẩu – 1989 55.000.000 vnđ 55.000.000 vnđ 55.000.000 vnđ Honda Civic 1.4 MT máy xăng nhập khẩu – 1989 28.000.000 vnđ 28.000.000 vnđ 28.000.000 vnđ
READ  Giá xe Honda Wave RSX 2022 và khuyến mãi mới nhất | Avolution.com.vn

Ghi chú: Giá xe Honda Civic cũ Trên đây là tổng hợp từ danh sách mua bán xe ô tô trên Bonbanh.com. Bạn nên thương lượng trực tiếp với đại lý bán xe trên Bonbanh.com để được giá tốt nhất.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud