Tên gói hàng Cú pháp đăng ký Đăng ký ngay MP30X
(30.000đ) MP30X 971172457 gửi 9123
ĐĂNG KÝ 50 phút mạng lưới
MP50X
(50.000 vnđ)
MP50X 971172457 gửi 9123
ĐĂNG KÝ Cuộc gọi trực tuyến miễn phí dưới 10 phút (lên đến 500 phút) MP70X
(70.000 vnđ)
MP70X 971172457 gửi 9123
ĐĂNG KÝ Cuộc gọi trực tuyến miễn phí dưới 20 phút (lên đến 1000 phút)
MP90X
(90.000 vnđ)
MP90X 971172457 gửi 9123
ĐĂNG KÝ Cuộc gọi trực tuyến miễn phí dưới 20 phút (lên đến 1000 phút) MP120X
(120.000 vnđ) MP120X 971172457 gửi 9123
ĐĂNG KÝ Cuộc gọi trực tuyến miễn phí dưới 20 phút (lên đến 1000 phút) V120
(120.000 vnđ) V120 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ + Các cuộc gọi trực tuyến miễn phí dưới 20 phút
+ 2 GB / ngày
+ Miễn phí 50 phút ngoại tuyến
V150
(150.000đ)

V150 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ

+ Cho 4 GB tốc độ cao mỗi ngày (120 GB/ tháng)
+ Miễn phí tất cả các cuộc gọi trực tuyến dưới 20 phút
+ Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng Viettel mỗi tháng

CDSV
(50.000 vnđ)
CDSV 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ + Miễn phí các cuộc gọi dưới 10 phút
+ Nhắn tin miễn phí
B100K
(100.000đ)
B100K 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 500 phút + 600 MB B150K
(150.000đ)
B150K 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 500 phút + 1,5 GB DK50
(50.000 vnđ)
DK50 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 500 phút DB59
(59.000 vnđ)
DB59 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ + Miễn phí gọi nội mạng Viettel dưới 30 phút trên địa bàn Điện Biên
+ 100 SMS
F70
(70.000 vnđ)
F70 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ + Các cuộc gọi trực tuyến miễn phí dưới 10 phút
+ 3 GB / tháng
+ 20 phút trò chuyện ngoại tuyến F90
(90.000 vnđ)
F90 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ + Các cuộc gọi trực tuyến miễn phí dưới 10 phút
+ 5 GB / tháng
+ 15 phút ngoại tuyến
+ 250 SMS
F120
(120.000 vnđ)
F120 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ + Các cuộc gọi trực tuyến miễn phí dưới 10 phút
+ 7 GB
+ 40 phút ngoại tuyến F190
(190.000 vnđ)
F190 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ + Cuộc gọi trực tuyến miễn phí 10 phút
+ 100 phút trò chuyện ngoại tuyến.
+ 9 GB
F120U
(120.000 vnđ)
F120 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ + Cuộc gọi trực tuyến miễn phí dưới 10 phút
+ 40 phút ngoại tuyến
+ 7 GB
G70N
(70.000 vnđ)
G70N 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ + Cuộc gọi trực tuyến miễn phí dưới 10 phút
+ 20 phút ngoại tuyến
+ 3 GB
Bok90
(90.000 vnđ)
HI90 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 200 phút + 3GB + 30 SMS 29 KM
(29.000 vnđ)
29 KM 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 100 phút 49 KM
(49.000 vnđ)
49 KM 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 200 phút KM30S
(30.000đ)
KM30S 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 100 phút KM50S
(50.000 vnđ)
KM50S 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 200 phút KM70S
(70.000 vnđ)
KM70S 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 300 phút KM100S
(100.000đ)
KM100S 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 500 phút KM130S
(130.000 vnđ)
KM130S 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 400 phút + 1,5 GB KM120V
(120.000 vnđ)
KM120V 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 650 phút + 250 SMS KM150V
(150.000đ)
KM150V 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 850 phút + 300 SMS KM200V
(200.000 vnđ)
KM200V 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 1200 phút + 350 SMS KM250V
(250.000 vnđ) KM250V 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 1500 phút + 400 SMS KM300V
(300.000 vnđ)
KM300V 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 1800 phút + 400 SMS QTI60
(60.000 vnđ)
QTI60 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ + Cuộc gọi trực tuyến miễn phí dưới 6 phút
+ Miễn phí 50 phút ngoại tuyến
+ 6 GB
ST200
(200.000 vnđ)
ST200 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ + Cuộc gọi trực tuyến miễn phí dưới 20 phút
+ 28 GB / 28 ngày
T50K
(50.000 vnđ)
T50K 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ + Cuộc gọi trực tuyến miễn phí dưới 20 phút
+ 100 phút ngoại tuyến
+ 2 GB / ngày
T70K
(70.000 vnđ)
T70K 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 500 phút + 150 SMS V50S
(50.000 vnđ)
V50S 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 500 phút + 150 SMS V90S
(90.000 vnđ)
V90S 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 300MB + 200 phút V300S
(300.000 vnđ)
V300S 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ + Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút.
+ Miễn phí 50 phút gọi offline, sau khi kết thúc cuộc gọi miễn phí cước 690đ / phút.
+ 2 GB / ngày
+ Lưu lượng truy cập trang web miễn phí của Mocha, Vitetel Study, SMAS và Education Industries
VTTRE
(50.000 vnđ)
VTTRE 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 100 phút + 1 GB VTVUI
(50.000 vnđ)
VTVUI 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 250 phút + 2,5 GB V30K
(30.000đ)
V30K 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 100 phút + 200 MB V70K
(70.000 vnđ)
V70K 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 250 phút + 400 MB V90K
(90.000 vnđ) V90K 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 300 phút + 1 GB V120K
(120.000 vnđ)
V120K 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 400 phút + 1,5 GB V150K
(150.000đ)
V150K 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 500 phút + 2,5 GB V200K
(200.000 vnđ)
V200K 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 600 phút + 3,5 GB V50C
(50.000 vnđ)
V50C 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ + Cuộc gọi trực tuyến miễn phí dưới 10 phút (lên đến 1000 phút / tháng)
+ 2 GB V70C
(70.000 vnđ)
V70C 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ + Cuộc gọi trực tuyến miễn phí dưới 10 phút (lên đến 1000 phút / tháng)
+ 500MB / ngày
V90C
(90.000 vnđ)
V90C 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ + Cuộc gọi trực tuyến miễn phí dưới 20 phút (lên đến 1000 phút / tháng)
+ 20 phút ngoại tuyến
+ Miễn phí sử dụng Tiktok
+ 1 GB / ngày V120C
(120.000 vnđ)
V120C 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ + Cuộc gọi trực tuyến miễn phí dưới 20 phút (lên đến 1000 phút / tháng)
+ 50 phút ngoại tuyến
+ Miễn phí sử dụng Tiktok
+ 2 GB / ngày V150C
(150.000đ)
V150C 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ + Cuộc gọi trực tuyến miễn phí dưới 20 phút (lên đến 1000 phút / tháng)
+ Miễn phí 50 phút cuộc gọi ngoại tuyến
+ Bộ nhớ 25 GB dữ liệu miễn phí trên LifeBox
+ Xem phim miễn phí trên ứng dụng Viettel TV. V70X
(70.000 vnđ)
V70X 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ + Miễn phí gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút
+ 500 MB / ngày (15GB / 30 ngày) V90X
(90.000 vnđ)
V90X 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ + Miễn phí gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút
+ 20 phút miễn phí ngoại tuyến
+ 1 GB / ngày (30 GB / 30 ngày) V120X
(120.000 vnđ)
V120X 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ + Miễn phí gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút
+ Miễn phí 50 phút cuộc gọi ngoại tuyến
+ 1 GB / ngày (30 GB / tháng) V150X
(150.000đ)
V150X 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ + Miễn phí gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút
+ 50 phút trò chuyện ngoại tuyến
+ 1,5 GB / ngày (45 GB / tháng) V90Z
(90.000 vnđ)
V90Z 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ + Cuộc gọi trực tuyến miễn phí dưới 20 phút
+ 20 phút trò chuyện ngoại tuyến
+ 1 GB / ngày (30 GB / 30 ngày)
T200
(200.000 vnđ)
T200 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ + 2000 phút mạng lưới
+ 150 phút ngoại tuyến và quốc tế
READ  ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC D30 VIETTEL CÓ NGAY 2,5GB CHO DCOM | Avolution.com.vn

Last modified: 28/05/2022

Author

Comments

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud