hiện đang bán trên bonbanh.com các dòng xe từ 2003 đến 2022 với số lượng quảng cáo xe trên toàn quốc. Giá xe Ford Transit đã qua sử dụng theo năm cụ thể như sau.

Phiên bản Giá thấp nhất điểm trung bình Giá cao nhất Ford Transit 2022 Ford Transit Động cơ diesel tiêu chuẩn – 2022 79.000.000 vnđ 795.000.000 vnđ 805.000.000 vnđ Ford Transit 2021 Ford Transit Luxury động cơ diesel – 2021 700.000.000 vnđ 700.000.000 vnđ 700.000.000 vnđ Ford Transit SVP động cơ diesel – 2021 640.000.000 vnđ 685.000.000 vnđ 750.000.000 vnđ Ford Transit Động cơ diesel MID tiêu chuẩn – 2021 605.000.000 vnđ 605.000.000 vnđ 605.000.000 vnđ Ford Transit 2020 Động cơ Diesel Ford Transit Limousine – 2020 880.000.000 vnđ 880.000.000 vnđ 880.000.000 vnđ Ford Transit Luxury động cơ diesel – 2020 695.000.000 vnđ 695.000.000 vnđ 695.000.000 vnđ Ford Transit SVP động cơ diesel – 2020 550.000.000 vnđ 569.000.000 vnđ 600.000.000 vnđ Ford Transit 2019 Ford Transit Limousine động cơ diesel – 2019 585.000.000 vnđ 862.000.000 vnđ 1.250.000.000 vnđ Ford Transit Luxury động cơ diesel – 2019 478.000.000 won 492.000.000 won 505.000.000 vnđ Ford Transit Động cơ diesel MID tiêu chuẩn – 2019 465.000.000 vnđ 478.000.000 won 490.000.000 won Ford Transit SVP động cơ diesel – 2019 435.000.000 vnđ 498.000.000 won 560.000.000 vnđ Ford Transit 2018 Ford Transit Limousine động cơ diesel – 2018 535.000.000 vnđ 665.000.000 vnđ 900.000.000 vnđ Ford Transit SVP động cơ diesel – 2018 415.000.000 vnđ 471.000.000 vnđ 535.000.000 vnđ Ford Transit Luxury động cơ diesel – 2018 380.000.000 won 474.000.000 won 575.000.000 vnđ Ford Transit Động cơ diesel MID tiêu chuẩn – 2018 350.000.000 vnđ 437.000.000 won 530.000.000 won Ford Transit 2017 Động cơ Diesel Ford Transit Limousine – 2017 493.000.000 vnđ 642.000.000 vnđ 79.000.000 vnđ Ford Transit Luxury Diesel Engine – 2017 375.000.000 vnđ 423.000.000 vnđ 476.000.000 won Ford Transit Động cơ diesel MID tiêu chuẩn – 2017 345.000.000 vnđ 393.000.000 vnđ 430.000.000 won Ford Transit SVP động cơ diesel – 2017 325.000.000 vnđ 403.000.000 vnđ 69.000.000 vnđ Van động cơ diesel Ford Transit – 2017 298.000.000 won 298.000.000 won 298.000.000 won Ford Transit 2016 Ford Transit Luxury động cơ diesel – 2016 330.000.000 vnđ 376.000.000 won 426.000.000 won Động cơ Diesel Ford Transit Limousine – 2016 315.000.000 vnđ 409.000.000 vnđ 495.000.000 vnđ Van động cơ Diesel Ford Transit – 2016 315.000.000 vnđ 408.000.000 won 500.000.000 đ Ford Transit Động cơ diesel MID tiêu chuẩn – 2016 255.000.000 vnđ 338.000.000 won 390.000.000 vnđ Ford Transit 2015 Ford Transit Luxury động cơ diesel – 2015 315.000.000 vnđ 366.000.000 won 399.000.000 vnđ Động cơ Diesel Ford Transit Limousine – 2015 300.000.000 đ 419.000.000 vnđ 550.000.000 vnđ Ford Transit Động cơ diesel MID tiêu chuẩn – 2015 285.000.000 vnđ 338.000.000 won 395.000.000 vnđ Van động cơ diesel Ford Transit – 2015 270.000.000 vnđ 307.000.000 won 335.000.000 vnđ Ford Transit 2014 Động cơ Diesel Ford Transit Limousine – 2014 420.000.000 won 428.000.000 won 435.000.000 vnđ Ford Transit Luxury động cơ diesel – 2014 265.000.000 vnđ 308.000.000 won 350.000.000 vnđ Ford Transit Động cơ diesel MID tiêu chuẩn – 2014 247.000.000 won 280.000.000 vnđ 318.000.000 won Ford Transit 2013 Ford Transit Limousine động cơ diesel (FaceLift) – 2013 335.000.000 vnđ 335.000.000 vnđ 335.000.000 vnđ Ford Transit Luxury động cơ diesel (FaceLift) – 2013 265.000.000 vnđ 265.000.000 vnđ 265.000.000 vnđ Ford Transit động cơ diesel 2.4L – 2013 258.000.000 won 258.000.000 won 258.000.000 won Ford Transit Động cơ diesel MID tiêu chuẩn (FaceLift) – 2013 255.000.000 vnđ 260.000.000 vnđ 265.000.000 vnđ Ford Transit 2012 Ford Transit Van 2.4L động cơ diesel – 2012 255.000.000 vnđ 265.000.000 vnđ 275.000.000 vnđ Ford Transit động cơ diesel 2.4L – 2012 240.000.000 vnđ 245.000.000 vnđ 250.000.000 vnđ Ford Transit 2011 Ford Transit động cơ diesel 2.4L – 2011 205.000.000 vnđ 205.000.000 vnđ 205.000.000 vnđ Ford Transit động cơ diesel 2.4L (FaceLift) – 2011 185.000.000 vnđ 198.000.000 won 220.000.000 won Ford Transit 2010 Ford Transit động cơ diesel 2.4L – 2010 200.000.000 đ 215.000.000 vnđ 235.000.000 vnđ Ford Transit 2009 Ford Transit Van 2.4L động cơ Diesel nhập khẩu – 2009 220.000.000 won 220.000.000 won 220.000.000 won Ford Transit động cơ diesel 2.4L – 2009 155.000.000 vnđ 176.000.000 won 195.000.000 vnđ Ford Transit máy xăng 2.3L – 2009 138.000.000 won 138.000.000 won 138.000.000 won Ford Transit Van 2.4L động cơ diesel – 2009.y. 102.000.000 vnđ 171.000.000 vnđ 205.000.000 vnđ Ford Transit 2008 Ford Transit 2.4L động cơ diesel 9 chỗ – 2008 377.000.000 won 384.000.000 won 390.000.000 vnđ Ford Transit Van 2.4L động cơ diesel – 2008 183.000.000 vnđ 184.000.000 won 185.000.000 vnđ Ford Transit máy xăng 2.3L – 2008 165.000.000 vnđ 172.000.000 vnđ 178.000.000 won Ford Transit động cơ diesel 2.4L – 2008 100.000.000 vnđ 147.000.000 vnđ 200.000.000 đ Ford Transit 2007 Ford Transit Van 2.2L động cơ diesel nhập khẩu – 2007 1.880.000.000 vnđ 1.880.000.000 vnđ 1.880.000.000 vnđ Ford Transit 2.4L động cơ diesel 9 chỗ – 2007 415.000.000 vnđ 415.000.000 vnđ 415.000.000 vnđ Ford Transit máy xăng 2.3L – 2007 170.000.000 vnđ 170.000.000 vnđ 170.000.000 vnđ Ford Transit Van 2.4L động cơ diesel – 2007 155.000.000 vnđ 158.000.000 won 160.000.000 vnđ Ford Transit động cơ diesel 2.4L – 2007 78.000.000 won 93.000.000 vnđ 115.000.000 vnđ Ford Transit 2006 Ford Transit Van 2.4L động cơ diesel – 2006 87.000.000 won 126.000.000 won 175.000.000 vnđ Ford Transit động cơ diesel 2.4L – 2006 70.000.000 vnđ 70.000.000 vnđ 70.000.000 vnđ Ford Transit máy xăng 2.3L – 2006 55.000.000 vnđ 55.000.000 vnđ 55.000.000 vnđ Ford Transit 2005 Ford Transit máy xăng 2.3L – 2005 75.000.000 vnđ 75.000.000 vnđ 75.000.000 vnđ Ford Transit 2.4L Limited động cơ diesel – 2005 68.000.000 won 68.000.000 won 68.000.000 won Ford Transit động cơ xăng 2.3L Limited – 2005 68.000.000 won 68.000.000 won 68.000.000 won Ford Transit Van 2.4L động cơ diesel – 2005 64.000.000 won 95.000.000 vnđ 170.000.000 vnđ Ford Transit động cơ diesel 2.4L – 2005 44.000.000 vnđ 62.000.000 vnđ 97.000.000 vnđ Ford Transit 2004 Ford Transit máy xăng 2.3L – 2004 68.000.000 won 68.000.000 won 68.000.000 won Ford Transit động cơ diesel 2.4L – 2004 44.000.000 vnđ 69.000.000 vnđ 105.000.000 vnđ 2003 Ford Transit Ford Transit máy xăng 2.3L (FaceLift) – 2003 50.000.000 đ 50.000.000 đ 50.000.000 đ Ford Transit động cơ diesel 2.5L – 2003 36.000.000 won 36.000.000 won 36.000.000 won Ford Transit động cơ diesel 2.4L (FaceLift) – 2003 35.000.000 vnđ 35.000.000 vnđ 35.000.000 vnđ Ford Transit 2002 Ford Transit Van 2.5L động cơ diesel – 2002 47.000.000 vnđ 47.000.000 vnđ 47.000.000 vnđ Ford Transit động cơ diesel 2.5L – 2002 45.000.000 vnđ 45.000.000 vnđ 45.000.000 vnđ Ford Transit 2001 Ford Transit động cơ diesel 2.5L – 2001 40.000.000 vnđ 40.000.000 vnđ 40.000.000 vnđ Ford Transit máy xăng 2.0L – 2001 18.000.000 vnđ 18.000.000 vnđ 18.000.000 vnđ Ford Transit 2000 Ford Transit 2.0L máy xăng nhập khẩu – 2000 205.000.000 vnđ 205.000.000 vnđ 205.000.000 vnđ Ford Transit động cơ xăng 2.0L – 2000 125.000.000 vnđ 125.000.000 vnđ 125.000.000 vnđ Ford Transit Van 2.0L máy xăng nhập khẩu – 2000 40.000.000 vnđ 40.000.000 vnđ 40.000.000 vnđ Ford Transit động cơ diesel 2.5L – 2000 28.000.000 vnđ 28.000.000 vnđ 28.000.000 vnđ 1999 Ford Transit Ford Transit máy xăng 2.0L – 1999 98.000.000 won 98.000.000 won 98.000.000 won Ford Transit 1998 Ford Transit động cơ xăng 2.0L – 1998 110.000.000 vnđ 110.000.000 vnđ 110.000.000 vnđ Ford Transit động cơ diesel 2.5L – 1998 50.000.000 đ 50.000.000 đ 50.000.000 đ Ford Transit Van 2.5L động cơ diesel nhập khẩu – 1998 27.000.000 vnđ 27.000.000 vnđ 27.000.000 vnđ 1995 Ford Transit Ford Transit động cơ diesel 2.5L nhập khẩu – 1995 205.000.000 vnđ 205.000.000 vnđ 205.000.000 vnđ
READ  Ford Ranger Wildtrak 2021 giá lăn bánh, Khuyến mãi (06/2022) | Avolution.com.vn

Ghi chú: Giá xe Ford Transit cũ Trên đây là tổng hợp từ danh sách mua bán xe ô tô trên Bonbanh.com. Bạn nên thương lượng trực tiếp với đại lý bán xe trên Bonbanh.com để được giá tốt nhất.

Last modified: 13/05/2022

Author

Comments

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud