hiện đang được rao bán trên bonbanh.com các đời xe từ 2005 đến 2021 cùng vô số danh mục xe trên cả nước. Giá xe Ford Everest cũ theo từng năm cụ thể như sau.

Phiên bản Giá thấp nhất điểm trung bình Giá cao nhất Ford Everest 2021 Ford Everest Titanium 2.0L 4×4 AT máy dầu nhập khẩu – 2021. 1.345.000.000 vnđ 1.405.000.000 VND 1.428.000.000 won Ford Everest Sport 2.0L 4×2 AT máy dầu nhập khẩu – 2021. 1.130.000.000 vnđ 1.143.000.000 VND 1.155.000.000 VND Ford Everest Titanium 2.0L 4×2 AT máy dầu nhập khẩu – 2021. 1,090,000,000 VND 1.183.000.000 VND 1.250.000.000 vnđ Ford Everest 2020 Ford Everest Titanium 2.0L 4×4 AT động cơ diesel nhập khẩu (FaceLift) – 2020. 1.290.000.000 vnđ 1.318.000.000 won 1.360.000.000 vnđ Ford Everest Titanium 2.0L 4×4 AT máy dầu nhập khẩu – 2020. 1.199.000.000 vnđ 1.282.000.000 VND 1.339.000.000 VND Ford Everest Sport 2.0L 4×2 AT động cơ diesel nhập khẩu (FaceLift) – 2020. 1,090,000,000 VND 1,090,000,000 VND 1,090,000,000 VND Ford Everest Titanium 2.0L 4×2 AT máy dầu nhập khẩu – 2020. 1,060,000,000 VND 1.152.000.000 VND 1.200.000.000 vnđ Ford Everest Titanium 2.0L 4×2 AT động cơ diesel nhập khẩu (FaceLift) – 2020. 1,048,000,000 VND 1.139.000.000 VND 1.195.000.000 vnđ Ford Everest Trend 2.0L 4×2 AT máy dầu nhập khẩu – 2020. 898.000.000 won 1,044,000,000 VND 1,080,000,000 VND Ford Everest 2019 Ford Everest Titanium 2.0L 4×4 AT máy dầu nhập khẩu – 2019. 1,060,000,000 VND 1.216.000.000 won 1.280.000.000 VND Ford Everest Titanium 2.0L 4×2 AT máy dầu nhập khẩu – 2019. 960.000.000 vnđ 1,066,000,000 VND 1.400.000.000 vnđ Ford Everest Ambiente 2.0 4×2 AT máy dầu nhập khẩu – 2019. 929.000.000 vnđ 962.000.000 VND 1,040,000,000 VND Ford Everest Trend 2.0L 4×2 AT máy dầu nhập khẩu – 2019. 915.000.000 vnđ 935.000.000 vnđ 950.000.000 won Ford Everest Ambiente 2.0 4×2 MT máy dầu nhập khẩu – 2019. 850.000.000 vnđ 865.000.000 vnđ 876.000.000 won Ford Everest 2018 Ford Everest Trend 2.0L 4×2 AT máy dầu (FaceLift) nhập khẩu – 2018. 1.100.000.000 vnđ 1.100.000.000 vnđ 1.100.000.000 vnđ Ford Everest Titanium 2.2L 4×2 AT máy dầu nhập khẩu – 2018. 995.000.000 vnđ 995.000.000 vnđ 995.000.000 vnđ Ford Everest Titanium 2.0L 4×2 AT máy dầu (FaceLift) nhập khẩu – 2018. 949.000.000 vnđ 1.010.000.000 vnđ 1,059,000,000 VND Ford Everest Trend 2.2L 4×2 AT máy dầu nhập khẩu – 2018. 939.000.000 vnđ 939.000.000 vnđ 939.000.000 vnđ Ford Everest Ambiente 2.0 4×2 AT máy dầu (FaceLift) nhập khẩu – 2018. 91.000.000 vnđ 91.000.000 vnđ 91.000.000 vnđ Ford Everest Titanium 2.0L 4×4 AT máy dầu (FaceLift) nhập khẩu – 2018. 878.000.000 won 1.114.000.000 won 1.160.000.000 vnđ Ford Everest Ambiente 2.2L 4×2 MT máy dầu nhập khẩu – 2018. 850.000.000 vnđ 850.000.000 vnđ 850.000.000 vnđ Ford Everest Ambiente 2.0 4×2 MT máy dầu (FaceLift) nhập khẩu – 2018. 82.000.000 vnđ 82.000.000 vnđ 82.000.000 vnđ Ford Everest 2017 Ford Everest Titanium 3.2L 4×4 AT máy dầu nhập khẩu – 2017. 1.210.000.000 vnđ 1.210.000.000 vnđ 1.210.000.000 vnđ Ford Everest Trend 2.2L 4×2 AT động cơ diesel nhập khẩu – 2017 92.000.000 vnđ 92.000.000 vnđ 92.000.000 vnđ Ford Everest Titanium 2.2L 4×2 AT máy dầu nhập khẩu – 2017. 875.000.000 vnđ 888.000.000 vnđ 915.000.000 vnđ Ford Everest 2016 Ford Everest Titanium 3.2L 4×4 AT máy dầu nhập khẩu – 2016. 960.000.000 vnđ 990.000.000 won 1,020,000,000 VND Ford Everest Trend 2.2L 4×2 AT động cơ diesel nhập khẩu – 2016 760.000.000 vnđ 793.000.000 vnđ 826.000.000 won Ford Everest Titanium 2.2L 4×2 AT máy dầu nhập khẩu – 2016. 700.000.000 vnđ 837.000.000 won 888.000.000 vnđ Ford Everest 2015 Ford Everest Trend 2.2L 4×2 AT máy dầu (FaceLift) nhập khẩu – 2015. 569.000.000 vnđ 569.000.000 vnđ 569.000.000 vnđ Ford Everest động cơ diesel 2.5L 4×2 AT – 2015 548.000.000 won 548.000.000 won 548.000.000 won Ford Everest động cơ diesel 2.5L 4×4 MT – 2015 538.000.000 won 538.000.000 won 538.000.000 won Ford Everest động cơ diesel 2.5L 4×2 MT – 2015 510.000.000 vnđ 510.000.000 vnđ 510.000.000 vnđ Ford Everest 2014 Ford Everest động cơ diesel 2.5L 4×2 AT – 2014 515.000.000 vnđ 534.000.000 won 550.000.000 vnđ Ford Everest động cơ diesel 2.5L 4×2 MT – 2014 478.000.000 won 494.000.000 won 520.000.000 won Ford Everest động cơ diesel 2.5L 4×4 MT – 2014 440.000.000 vnđ 440.000.000 vnđ 440.000.000 vnđ Ford Everest 2013 Ford Everest động cơ diesel 2.5L 4×4 MT – 2013 515.000.000 vnđ 515.000.000 vnđ 515.000.000 vnđ Ford Everest động cơ diesel 2.5L 4×2 AT – 2013 495.000.000 vnđ 505.000.000 vnđ 515.000.000 vnđ Ford Everest 2.5L 4×4 MT máy dầu (FaceLift) – 2013. 445.000.000 vnđ 445.000.000 vnđ 445.000.000 vnđ Ford Everest 2.5L 4×2 AT máy dầu (FaceLift) – 2013. 438.000.000 won 483.000.000 vnđ 510.000.000 vnđ Ford Everest động cơ diesel 2.5L 4×2 MT – 2013 430.000.000 won 430.000.000 won 430.000.000 won Ford Everest 2.5L 4×2 MT máy dầu (FaceLift) – 2013. 430.000.000 won 482.000.000 vnđ 510.000.000 vnđ Ford Everest 2012 Ford Everest động cơ diesel 2.5L 4×4 MT – 2012 490.000.000 won 490.000.000 won 490.000.000 won Ford Everest động cơ diesel 2.5L 4×2 AT – 2012 418.000.000 won 457.000.000 won 560.000.000 vnđ Ford Everest động cơ diesel 2.5L 4×2 MT – 2012 378.000.000 won 399.000.000 vnđ 448.000.000 won Ford Everest 2.6L 4×4 MT máy xăng nhập khẩu – 2012 335.000.000 vnđ 335.000.000 vnđ 335.000.000 vnđ Ford Everest 2011 Ford Everest động cơ diesel 2.5L 4×4 MT – 2011 460.000.000 vnđ 460.000.000 vnđ 460.000.000 vnđ Ford Everest động cơ diesel 2.5L 4×2 MT – 2011 355.000.000 vnđ 390.000.000 vnđ 440.000.000 vnđ Ford Everest động cơ diesel 2.5L 4×2 AT – 2011 353.000.000 vnđ 401.000.000 won 430.000.000 won Ford Everest 2.6L 4×4 MT máy xăng nhập khẩu – 2011 299.000.000 vnđ 299.000.000 vnđ 299.000.000 vnđ Ford Everest 2010 Ford Everest động cơ diesel 2.5L 4×4 MT – 2010 380.000.000 won 387.000.000 won 394.000.000 won Ford Everest động cơ diesel 2.5L 4×2 AT – 2010 355.000.000 vnđ 407.000.000 won 578.000.000 won Ford Everest động cơ diesel 2.5L 4×2 MT – 2010 355.000.000 vnđ 385.000.000 vnđ 415.000.000 vnđ Ford Everest 2.6L 4×4 MT máy xăng nhập khẩu – 2010 334.000.000 won 334.000.000 won 334.000.000 won Ford Everest 2009 Ford Everest 2.5L 4×4 MT máy dầu (FaceLift) – 2009. 425.000.000 vnđ 425.000.000 vnđ 425.000.000 vnđ Ford Everest 2.5L 4×2 AT máy dầu (FaceLift) – 2009. 390.000.000 vnđ 405.000.000 vnđ 419.000.000 vnđ Ford Everest động cơ diesel 2.5L 4×4 MT – 2009.y. 355.000.000 vnđ 355.000.000 vnđ 355.000.000 vnđ Ford Everest động cơ diesel 2.5L 4×2 AT – 2009.y. 338.000.000 won 354.000.000 won 383.000.000 vnđ Ford Everest 2.5L 4×2 MT máy dầu (FaceLift) – 2009. 295.000.000 vnđ 342.000.000 vnđ 419.000.000 vnđ Ford Everest động cơ diesel 2.5L 4×2 MT – 2009.y. 279.000.000 vnđ 299.000.000 vnđ 320.000.000 won Ford Everest 2008 Ford Everest động cơ diesel 2.5L 4×2 AT – 2008 340.000.000 vnđ 343.000.000 vnđ 345.000.000 vnđ Ford Everest động cơ diesel 2.5L 4×4 MT – 2008 318.000.000 won 318.000.000 won 318.000.000 won Ford Everest động cơ diesel 2.5L 4×2 MT – 2008 250.000.000 vnđ 282.000.000 vnđ 335.000.000 vnđ Ford Everest máy xăng 2.6L 4×2 MT – 2008 173.000.000 vnđ 235.000.000 vnđ 270.000.000 vnđ Ford Everest 2007 Ford Everest 2.5L 4×4 MT máy dầu (FaceLift) – 2007. 303.000.000 vnđ 303.000.000 vnđ 303.000.000 vnđ Ford Everest động cơ diesel 2.5L 4×4 MT – 2007 280.000.000 vnđ 280.000.000 vnđ 280.000.000 vnđ Ford Everest 2.5L 4×2 MT máy dầu (FaceLift) – 2007. 243.000.000 vnđ 266.000.000 won 318.000.000 won Ford Everest máy xăng 2.6L 4×2 MT – 2007 230.000.000 vnđ 230.000.000 vnđ 230.000.000 vnđ Ford Everest máy xăng 2.6L 4×2 MT (FaceLift) – 2007. 229.000.000 vnđ 239.000.000 vnđ 248.000.000 won Ford Everest động cơ diesel 2.5L 4×2 MT – 2007 218.000.000 won 241.000.000 won 273.000.000 vnđ Ford Everest 2006 Ford Everest động cơ diesel 2.5L 4×4 MT – 2006 270.000.000 vnđ 270.000.000 vnđ 270.000.000 vnđ Ford Everest máy xăng 2.6L 4×2 MT – 2006 220.000.000 won 220.000.000 won 220.000.000 won Ford Everest động cơ diesel 2.5L 4×2 MT – 2006 178.000.000 won 221.000.000 vnđ 250.000.000 vnđ Ford Everest 2005 Ford Everest động cơ diesel 2.5L 4×4 MT – 2005 258.000.000 won 258.000.000 won 258.000.000 won Ford Everest động cơ diesel 2.5L 4×2 MT – 2005 166.000.000 won 204.000.000 won 250.000.000 vnđ Ford Everest máy xăng 2.6L 4×2 MT – 2005 130.000.000 won 172.000.000 vnđ 220.000.000 won
READ  Ford Escape : Bảng giá xe Escape 05/2022 | Avolution.com.vn

Ghi chú: Giá xe Ford Everest cũ Trên đây là tổng hợp từ danh sách mua bán xe ô tô trên Bonbanh.com. Bạn nên thương lượng trực tiếp với đại lý bán xe trên Bonbanh.com để được giá tốt nhất.

Last modified: 13/05/2022

Author

Comments

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud