Tên gói hàng Làm thế nào để đăng ký Đăng ký ngay V90 V90 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ
 • 2 GB/ngày
 • Tự do cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút.
 • 50 phút cuộc gọi ngoại tuyến.
90,000 vnđ CDSV CDSV 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ
 • Tự do cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
 • Tự do Thư tín
15.000 vnđ B100K B100K 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 600 MB + 500 phút 100.000 vnđ DK50 DK50 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 500 phút 50.000 vnđ DB59 DB59 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ
 • Tự do Cuộc gọi nội mạng Viettel ít hơn 30 phút ở khu vực điện biên
 • 100 SMS
59,000 vnđ F70 F70 971172457 gửi 9123 Đăng ký
 • 3 GB/ tháng
 • Tự do cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
 • 20 phút cuộc gọi ngoại tuyến
70.000 vnđ F90 F90 971172457 gửi 9123 Đăng ký
 • Tự do cuộc gọi trực tuyến ngắn hơn 10 phút
 • 15 phút mạng lưới
 • 250 SMS
 • 5 GB/ tháng
90,000 vnđ F120 F120 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ
 • 7 GB/ tháng – chấm dứt kết nối mà không có dữ liệu
 • Tự do cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
 • 40 phút mạng lưới
120.000 vnđ F140 F140 971172457 gửi 9123 Đăng ký
 • 8 GB
 • Tự do cuộc gọi nội mạng 10 phút
 • 60 phút cuộc gọi ngoại tuyến.
140.000 vnđ F190 F190 971172457 gửi 9123 Đăng ký
 • 9 GB/ tháng
 • Tự do cuộc gọi nội mạng 10 phút
 • 100 phút cuộc gọi ngoại tuyến.
READ  Đăng ký gói cước ST10K Viettel nhận 2Gb/ngày chỉ 10.000 đồng - | Avolution.com.vn
190.000 vnđ F120U F120U 971172457 gửi 9123 Đăng ký
 • 7 GB/ tháng – không có dữ liệu miễn phí
 • Tự do cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
 • 40 phút mạng lưới
120.000 vnđ G70N G70N 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ
 • 3 GB
 • Tự do cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
 • 20 phút mạng lưới
70.000 vnđ Bok90 HI90 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 3 GB + 130 phút + 30 SMS 90,000 vnđ 29 KM 29 KM 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 100 phút 29,000 vnđ 49 KM 49 KM 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 200 phút 49,000 vnđ KM30S KM30S 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 100 phút 30.000 vnđ KM50S KM50S 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 200 phút 50.000 vnđ KM70S KM70S 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 300 phút 70.000 vnđ KM100S KM100S 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 500 phút 100.000 vnđ KM130S KM130S 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 1,5 GB + 400 phút 130.000 vnđ KM120V KM120V 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 650 phút + 250 SMS 120.000 vnđ KM150V KM150V 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 850 phút + 300 SMS 150.000 vnđ KM200V KM200V 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 1200 phút + 350 SMS 200.000 vnđ KM250V KM250V 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 1500 phút + 400 SMS 250.000 vnđ KM300V KM300V 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 1800 phút + 400 SMS 300.000 vnđ QTI60 QTI60 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ
 • 6 GB/ tháng
 • Tự do cuộc gọi nội mạng dưới 6 phút
 • 50 phút mạng lưới
READ  Danh Sách Kênh Truyền Hình Viettel Cập Nhật Đầy Đủ Mới Nhất | Avolution.com.vn
60.000 vnđ ST150 ST150 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ
 • 28 GB/ 28 ngày
 • Tự do cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
150.000 vnđ ST200 ST200 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ
 • 2 GB/ ngày
 • Tự do cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
 • Ngày thứ nhất00 phút mạng lưới
200.000 vnđ T50K T50K 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 200 phút + 100 SMS 50.000 vnđ T70K T70K 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 500 phút + 150 SMS 70.000 vnđ V50S V50S 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 300MB + 200 phút 50.000 vnđ V90S V90S 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ
 • 2 GB/ngày
 • Tự do tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút.
 • 50 phút Gọi ngoại mạng hết số phút thoại miễn phí cước 690đ / phút.
 • Tự do lưu lượng truy cập Mocha, Vitetel Study, SMAS và các trang web của ngành giáo dục
90,000 vnđ V120 V120 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ
 • Tự do cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
 • 2 GB/ ngày
 • 50 phút mạng lưới
120.000 vnđ V300S V300S 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 6 GB + 300 phút Internet 300.000 vnđ VTTRE VTTRE 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 1 GB + 100 phút 50.000 vnđ VTVUI VTVUI 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 2,5 GB + 250 phút 50.000 vnđ V30K V30K 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 200 MB + 100 phút 30.000 vnđ V70K V70K 971172457 gửi 9123
ĐĂNG KÝ 400 MB + 250 phút 70.000 vnđ V90K V90K 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 1 GB + 300 phút 90,000 vnđ
READ  Các điểm giao dịch Viettel tại TP Hồ Chí Minh | Avolution.com.vn
V120K V120K 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 1,5 GB + 400 phút 120.000 vnđ V150K V150K 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 2,5 GB + 500 phút 150.000 vnđ V200K V200K 971172457 gửi 9123 ĐĂNG KÝ 3,5 GB + 600 phút 200.000 vnđ

Last modified: 21/06/2022

Author

Comments

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud