hiện đang được rao bán trên bonbanh.com các dòng xe từ 2001 đến 2019 với số lượng lớn các tin rao xe trên toàn quốc. Giá xe BMW 3 Series cũ theo tuổi cụ thể như sau.

Phiên bản Giá thấp nhất điểm trung bình Giá cao nhất BMW 3 Series 2021 Nhập khẩu BMW 3 Series 320i Sport Line Plus – 2021 1.930.000.000 vnđ 1.930.000.000 vnđ 1.930.000.000 vnđ BMW 3 Series 320i Sport Line nhập khẩu – 2021 1.785.000.000 vnđ 1.785.000.000 vnđ 1.785.000.000 vnđ BMW 3 Series 2020 BMW 3 Series 320i Sport Line nhập khẩu – 2020 2.390.000.000 VND 2.390.000.000 VND 2.390.000.000 VND Nhập khẩu BMW 3 Series 330i M Sport – 2020 2.280.000.000 vnđ 2.280.000.000 vnđ 2.280.000.000 vnđ Nhập khẩu BMW 3 Series 320i Sport Line Plus – 2020 1.980.000.000 vnđ 1.980.000.000 vnđ 1.980.000.000 vnđ BMW 3 Series 2019 Nhập khẩu BMW 3 Series 330i (FaceLift) – 2019 2.379.000.000 VND 2.379.000.000 VND 2.379.000.000 VND Nhập khẩu BMW 3 Series 330i M Sport (FaceLift) – 2019 2.189.000.000 VND 2.189.000.000 VND 2.189.000.000 VND Nhập khẩu BMW 3 Series 320i Sport Line Plus (FaceLift) – 2019 1.890.000.000 vnđ 1.894.000.000 won 1.898.000.000 won Nhập khẩu BMW 3 Series 320i Dòng Sport (FaceLift) – 2019 1.680.000.000 vnđ 1.784.000.000 vnđ 1.888.000.000 vnđ BMW 3 Series 320i 2019 nhập khẩu 1.150.000.000 vnđ 1.205.000.000 VND 1.260.000.000 VNĐ BMW 3 Series 2018 BMW 3 Series 320i GT – 2018 nhập khẩu 1.450.000.000 vnđ 1.450.000.000 vnđ 1.450.000.000 vnđ Nhập khẩu bmw 3 series 320i – 2018 1,079,000,000 VND 1.156.000.000 won 1.245.000.000 VNĐ BMW 3 Series 2017 BMW 3 Series 320i GT – 2017 nhập khẩu 1.380.000.000 vnđ 1.380.000.000 vnđ 1.380.000.000 vnđ BMW 3 Series 320i – 2017 nhập khẩu 93.000.000 vnđ 971.000.000 VND 1,090,000,000 VND BMW 3 Series 2016 Nhập khẩu BMW 3 Series 328i GT – 2016 1.380.000.000 vnđ 1.380.000.000 vnđ 1.380.000.000 vnđ BMW 3 Series 320i GT – 2016 nhập khẩu 1.199.000.000 vnđ 1.199.000.000 vnđ 1.199.000.000 vnđ Nhập khẩu BMW 3 Series 320i GT (FaceLift) – 2016 1.199.000.000 vnđ 1.275.000.000 VNĐ 1.350.000.000 vnđ BMW 3 Series 330i – 2016 nhập khẩu 1.100.000.000 vnđ 1.145.000.000 vnđ 1.189.000.000 vnđ Nhập khẩu bmw 3 series 320i – 2016 836.000.000 won 929.000.000 vnđ 980.000.000 vnđ BMW 3 Series 2015 Nhập khẩu BMW 3 Series 328i GT – 2015 1,020,000,000 VND 1,035,000,000 VND 1,050,000,000 VND Nhập khẩu BMW 3 Series 330i (FaceLift) – 2015 980.000.000 vnđ 980.000.000 vnđ 980.000.000 vnđ BMW 3 Series 328i – 2015 nhập khẩu 979.000.000 vnđ 979.000.000 vnđ 979.000.000 vnđ BMW 3 Series 320i GT – 2015 nhập khẩu 960.000.000 vnđ 964.000.000 won 968.000.000 won BMW 3 Series 320i nhập khẩu (FaceLift) – 2015 855.000.000 vnđ 880.000.000 vnđ 935.000.000 vnđ BMW 3 Series 320i – 2015 nhập khẩu 785.000.000 vnđ 864.000.000 won 92.000.000 vnđ Bmw 3 Dòng 2014 Nhập khẩu BMW 3 Series 328i GT – 2014 900.000.000 vnđ 900.000.000 vnđ 900.000.000 vnđ BMW 3 Series 328i – 2014 nhập khẩu 899.000.000 vnđ 899.000.000 vnđ 899.000.000 vnđ Nhập khẩu BMW 3 Series 320i GT – 2014 78.000.000 vnđ 78.000.000 vnđ 78.000.000 vnđ Nhập khẩu bmw 3 series 320i – 2014 728.000.000 won 751.000.000 VND 779.000.000 vnđ BMW 3 Series 2013 Nhập khẩu Bmw 3 Series 325i Convertible – 2013 1.380.000.000 vnđ 1.383.000.000 VND 1.385.000.000 VND Nhập khẩu Bmw 3 Series 320i cabrio mui trần / mui trần – 2013 1.250.000.000 vnđ 1.250.000.000 vnđ 1.250.000.000 vnđ Nhập khẩu BMW 3 Series 328i GT – 2013 799.000.000 vnđ 799.000.000 vnđ 799.000.000 vnđ Nhập khẩu BMW 3 Series 320i GT – 2013 698.000.000 won 739.000.000 vnđ 78.000.000 vnđ BMW 3 Series 328i – 2013 nhập khẩu 69.000.000 vnđ 730.000.000 vnđ 770.000.000 vnđ BMW 3 Series 320i – 2013 nhập khẩu 635.000.000 vnđ 703.000.000 vnđ 770.000.000 vnđ BMW 3 Series 2012 BMW 3 Series 320i Convertible / Convertible nhập khẩu – 2012 1.150.000.000 vnđ 1.205.000.000 VND 1.260.000.000 VNĐ Nhập khẩu BMW 3 Series 328i (FaceLift) – 2012 79.000.000 vnđ 79.000.000 vnđ 79.000.000 vnđ Nhập khẩu bmw 3 series 320i iEdition – 2012 750.000.000 vnđ 750.000.000 vnđ 750.000.000 vnđ BMW 3 Series 320i nhập khẩu (FaceLift) – 2012 433.000.000 vnđ 620.000.000 won 79.000.000 vnđ BMW 3 Series 2011 Nhập khẩu Bmw 3 Series 320i Cabrio Convertible / Convertible – 2011 1.150.000.000 vnđ 1.150.000.000 vnđ 1.150.000.000 vnđ Nhập khẩu Bmw 3 Series 325i Convertible – 2011 950.000.000 won 950.000.000 won 950.000.000 won Nhập khẩu BMW 3 Series 328i (FaceLift) – 2011 629.000.000 vnđ 629.000.000 vnđ 629.000.000 vnđ Nhập khẩu bmw 3 series 320i iEdition – 2011 550.000.000 vnđ 550.000.000 vnđ 550.000.000 vnđ BMW 3 Series 325i nhập khẩu – 2011 465.000.000 vnđ 465.000.000 vnđ 465.000.000 vnđ BMW 3 Series 320i nhập khẩu (FaceLift) – 2011 420.000.000 won 540.000.000 won 600.000.000 vnđ BMW 3 Series 320i – 2011 nhập khẩu 405.000.000 vnđ 450.000.000 vnđ 475.000.000 vnđ BMW 3 Series 2010 Nhập khẩu Bmw 3 Series 325i Convertible – 2010 950.000.000 won 950.000.000 won 950.000.000 won Nhập khẩu Bmw 3 Series 320i Convertible Convertible / 2010 – 2010 82.000.000 vnđ 82.000.000 vnđ 82.000.000 vnđ BMW 3 Series 325i – 2010 nhập khẩu 370.000.000 vnđ 383.000.000 vnđ 395.000.000 vnđ Nhập khẩu bmw 3 series 320i – 2010 330.000.000 vnđ 382.000.000 won 435.000.000 vnđ Bmw 3 Series 2009 Nhập khẩu BMW 3 Series 335i Convertible – 2009 1,080,000,000 VND 1,080,000,000 VND 1,080,000,000 VND Nhập khẩu Bmw 3 Series 325i Convertible – 2009 1,080,000,000 VND 1,080,000,000 VND 1,080,000,000 VND Nhập khẩu Bmw 3 Series 328i Convertible – 2009 800.000.000 vnđ 800.000.000 vnđ 800.000.000 vnđ BMW 3 Series 325i nhập khẩu (FaceLift) – 2009 370.000.000 vnđ 370.000.000 vnđ 370.000.000 vnđ Nhập khẩu bmw 3 series 320i – 2009 365.000.000 vnđ 395.000.000 vnđ 425.000.000 vnđ BMW 3 Series 320i nhập khẩu (FaceLift) – 2009 348.000.000 won 377.000.000 won 486.000.000 won 2008 Bmw 3 Dòng Nhập khẩu Bmw 3 Series 335i Convertible Convertible / 2008 – 2008 795.000.000 vnđ 825.000.000 vnđ 855.000.000 vnđ Nhập khẩu Bmw 3 Series 328i Convertible – 2008 739.000.000 vnđ 78.000.000 vnđ 82.000.000 vnđ BMW 3 Series 328i Coupe Coupe nhập khẩu – 2008 720.000.000 vnđ 720.000.000 vnđ 720.000.000 vnđ BMW 3 Series 325i – 2008 nhập khẩu 330.000.000 vnđ 330.000.000 vnđ 330.000.000 vnđ Nhập khẩu bmw 3 series 320i – 2008 315.000.000 vnđ 331.000.000 vnđ 346.000.000 won 2007 Bmw 3 Series Nhập khẩu Bmw 3 Series 328i Convertible – 2007 78.000.000 vnđ 804.000.000 won 825.000.000 vnđ Nhập khẩu Bmw 3 Series 335i Convertible – 2007 585.000.000 vnđ 585.000.000 vnđ 585.000.000 vnđ BMW 3 Series 325i – 2007 nhập khẩu 288.000.000 won 288.000.000 won 288.000.000 won BMW 3 Series 320i – 2007 nhập khẩu 270.000.000 vnđ 314.000.000 won 330.000.000 vnđ 2006 BMW 3 Series Nhập khẩu BMW 3 Series 328xi – 2006 600.000.000 vnđ 600.000.000 vnđ 600.000.000 vnđ BMW 3 Series 325i – 2006 nhập khẩu 325.000.000 vnđ 325.000.000 vnđ 325.000.000 vnđ BMW 3 Series 318i – 2006 nhập khẩu 260.000.000 vnđ 260.000.000 vnđ 260.000.000 vnđ Bmw 3 Series 325i – 2006 242.000.000 vnđ 242.000.000 vnđ 242.000.000 vnđ Bmw 3 Series 318i – 2006 232.000.000 vnđ 232.000.000 vnđ 232.000.000 vnđ 2005 Bmw 3 Series Bmw 3 Series 318i – 2005 215.000.000 vnđ 221.000.000 vnđ 229.000.000 vnđ Bmw 3 Series 325i – 2005 200.000.000 đ 229.000.000 vnđ 258.000.000 won BMW 3 Series 325i – 2005 nhập khẩu 190.000.000 vnđ 190.000.000 vnđ 190.000.000 vnđ 2004 Bmw 3 Series BMW 3 Series 318Ci Convertible / Convertible nhập khẩu – 2004 489.000.000 vnđ 489.000.000 vnđ 489.000.000 vnđ Nhập khẩu BMW 3 Series 318i Sport – 2004 296.000.000 won 296.000.000 won 296.000.000 won Bmw 3 Series 318i AT – 2004 196.000.000 won 219.000.000 vnđ 235.000.000 vnđ Bmw 3 Series 325i – 2004 183.000.000 vnđ 183.000.000 vnđ 183.000.000 vnđ BMW 3 Series 325i – 2004 nhập khẩu 168.000.000 won 168.000.000 won 168.000.000 won Nhập khẩu BMW 3 Series 325i Sport – 2004 168.000.000 won 168.000.000 won 168.000.000 won 2003 Bmw 3 Series BMW 3 Series 325i – 2003 nhập khẩu 268.000.000 won 268.000.000 won 268.000.000 won Bmw 3 Series 318i MT – 2003 160.000.000 vnđ 160.000.000 vnđ 160.000.000 vnđ Nhập khẩu BMW 3 Series 316i MT – 2003 155.000.000 vnđ 155.000.000 vnđ 155.000.000 vnđ Bmw 3 Series 318i AT – 2003 150.000.000 vnđ 163.000.000 vnđ 175.000.000 vnđ Bmw 3 Series 325i – 2003 143.000.000 vnđ 190.000.000 vnđ 240.000.000 vnđ 2002 BMW 3 Series Bmw 3 Series 318i MT – 2002 160.000.000 vnđ 160.000.000 vnđ 160.000.000 vnđ Bmw 3 Series 325i – 2002 155.000.000 vnđ 155.000.000 vnđ 155.000.000 vnđ Bmw 3 Series 318i AT – 2002 152.000.000 vnđ 152.000.000 vnđ 152.000.000 vnđ 2001 BMW 3 Series Bmw 3 Series 318i AT (FaceLift) – 2001 179.000.000 vnđ 179.000.000 vnđ 179.000.000 vnđ Bmw 3 Series 318i (FaceLift) – 2001 150.000.000 vnđ 150.000.000 vnđ 150.000.000 vnđ Bmw 3 Dòng 318i – 2001 115.000.000 vnđ 125.000.000 vnđ 134.000.000 won BMW 3 Series 2000 Nhập khẩu Bmw 3 series 323i AT – 2000 258.000.000 won 258.000.000 won 258.000.000 won Nhập khẩu Bmw 3 series 318i AT – 2000 139.000.000 vnđ 139.000.000 vnđ 139.000.000 vnđ Nhập khẩu BMW 3 Series 323i – 2000 138.000.000 won 138.000.000 won 138.000.000 won Bmw 3 Series 1999 Nhập khẩu Bmw 3 series 323i AT – 1999 205.000.000 vnđ 205.000.000 vnđ 205.000.000 vnđ BMW 3 Series 325i – 1999 nhập khẩu 115.000.000 vnđ 115.000.000 vnđ 115.000.000 vnđ Bmw 3 Dòng 1998 Nhập khẩu BMW 3 Series 323i MT – 1998 179.000.000 vnđ 179.000.000 vnđ 179.000.000 vnđ Nhập khẩu bmw 3 series 320i – 1998 100.000.000 vnđ 100.000.000 vnđ 100.000.000 vnđ 1997 BMW 3 Series BMW 3 Series 320i – 1997 nhập khẩu 225.000.000 vnđ 225.000.000 vnđ 225.000.000 vnđ 1996 BMW 3 Series BMW 3 Series 320i – 1996 nhập khẩu 115.000.000 vnđ 115.000.000 vnđ 115.000.000 vnđ 1995 BMW 3 Series Nhập khẩu bmw 3 series 320i – 1995 84.000.000 won 84.000.000 won 84.000.000 won Bmw 3 Series 1994 BMW 3 Series 320i – 1994 nhập khẩu 100.000.000 vnđ 100.000.000 vnđ 100.000.000 vnđ
READ  BMW 520i giá lăn bánh khuyến mãi, thông số xe, trả góp (05/2022) | Avolution.com.vn

Ghi chú: Giá xe ô tô Bmw 3 Series đã qua sử dụng Trên đây là tổng hợp từ danh sách mua bán xe ô tô trên Bonbanh.com. Bạn nên thương lượng trực tiếp với đại lý bán xe trên Bonbanh.com để được giá tốt nhất.

Last modified: 10/05/2022

Author

Comments

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud