Kí tự đặc biệt Liên Quân, cách đặt tên Liên Quân Mobile đẹp và độc