Đánh giá sơ bộ xe Mercedes-Benz C-Class 2021 | Avolution.com.vn

Mục lục1 kiểm tra lại1.0.0.1 Thang điểm của nhóm đánh giá2 Hiện nay3 Bên ngoài4 Nội địa5 Làm việc – An toàn6 Thông số kỹ thuật6.0.1 Mercedes-Benz C 1806.0.1.1 1,399 tỷ won6.0.2 Mercedes-Benz C2006.0.2.1 1,489 tỷ won6.0.3 Mercedes-Benz C250 Exclusive6.0.3.1 1,729 tỷ won6.0.4 Mercedes-Benz C300 AMG6.0.4.1 1,949 tỷ won kiểm tra lại Thang điểm của... » read more